Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.
     Kursna lista
Referentni devizni kurs eura na dan:
30.09.2014.
Vrijednost jednog eura izražena
u drugoj valuti
   Napomena:
   Kursevi iz ove liste primjenjuju se
   od 00:00 sati 01.10.2014. godine.
    Download
    Arhiva kursne liste
    Kursna lista - kalendar
Get Adobe Flash player


Šta radi Centralna banka Crne Gore?

Centralna banka Crne Gore je vrhovna institucija monetarnog sistema Crne Gore. Opširnije

 

Aktuelno:

Pregled pravnih lica i preduzetnika čija blokada računa iznosi više od 10.000 EUR u neprekidnom trajanju više od 30 dana Opširnije

Guverner Centralne banke Turske posjetio CBCG Opširnije

EVROPSKA CENTRALNA BANKA POKREĆE PROGRAM SARADNJE SA CENTRALNOM BANKOM CRNE GORE KOJI FINANSIRA EVROPSKA UNIJA Opširnije

 

Preporuke Vladi Crne Gore za ekonomsku politiku u 2014. godini

Tekst Preporuka možete preuzeti OVDJE

 

Prosječna ponderisana efektivna aktivna kamatna stopa na ukupne kredite

9,31%
Avgust 2014.

Prosječna ponderisana efektivna aktivna kamatna stopa na novoodobrene kredite 10,40%
Avgust 2014.
Inflacija CPI (godišnja stopa) -1,1%
Avgust 2014.
Izvještaj o kretanju cijena II kvartal 2014.
Stopa zatezne kamate za period od 01. jula do 31. decembra 2014. godine 7,15%
  Muzej novca  
 Opširnije >>>

 

 

Copyright 2007 © Centralna banka Crne Gore
Created by Božo Cvetkovski