Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.
     Kursna lista
Referentni devizni kurs eura na dan:
15.02.2019.
Vrijednost jednog eura izražena
u drugoj valuti
   Napomena:
   Kursevi iz ove liste primjenjuju se
   od 00:00 sati 16.02.2019. godine.
    Download
    Arhiva kursne liste
    Kursna lista - kalendar
Get Adobe Flash player


Šta radi Centralna banka Crne Gore?

Centralna banka Crne Gore je vrhovna institucija monetarnog sistema Crne Gore. Opširnije

 

Aktuelno:

Održana sjednica Savjeta za finansijsku stabilnost Opširnije

SAOPŠTENJE CENTRALNE BANKE CRNE GORE, KOMERCIJALNIH BANAKA KOJU POSLUJU U CRNOJ GORI, FONDA ZA ZAŠTITU DEPOZITA I UDRUŽENJA BANAKA CRNE GORE Opširnije

Oglas za prijem u radni odnos Opširnije

Pregled pravnih lica i preduzetnika čiji su računi u blokadi Opširnije

Objavljen konkurs za dodjelu Godišnje nagrade Centralne banke Crne Gore Opširnije

 

Izvještaj o rezultatima ankete o kreditnoj aktivnosti banaka

Izvještaj za III kvartal možete preuzeti OVDJE

 

Preporuke Vladi Crne Gore za ekonomsku politiku u 2019. godini

Tekst Preporuka možete preuzeti OVDJE

 

Okvir za vođenje makroprudencione politike

Tekst Okvira možete preuzeti OVDJE

 

Elektronski servisi - prinudna naplata i transakcioni računi

Uz pomoć ovih servisa, sva pravna lica, preduzetnici i javni izvršitelji mogu pristupiti podacima iz sistema prinudne naplate i Centralnog registra transakcionih računa.

Korisničko uputstvo o načinu elektronskog pristupa i korišćenju servisa za pristup podacima iz sistema prinudne naplate i Centralnog registra transakcionih računa možete preuzeti OVDJE

 

Prosječna ponderisana efektivna aktivna kamatna stopa na ukupne kredite

6,36%
Decembar 2018.

Prosječna ponderisana efektivna aktivna kamatna stopa na novoodobrene kredite 5,51%
Decembar 2018.
Prosječna ponderisana kamatna stopa aktivnih kredita po bankama 31.12.2018.
Inflacija CPI (godišnja stopa) 1,6%
Decembar 2018.
Izvještaj o kretanju cijena III kvartal 2018.
Stopa zatezne kamate za period od 1. januara do 30. juna 2019. godine 8,00%
  Muzej novca  
 


Opširnije >>>

 
  Jubilarni novac - Izdanje 2006.  
 


100-godišnjica kovanja prvog crnogorskog državnog novca

 

Nobelovac Orhan Pamuk u Muzeju novca CBCG

 

Copyright 2007 © Centralna banka Crne Gore