Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.
     Kursna lista
Referentni devizni kurs eura na dan:
09.10.2015.
Vrijednost jednog eura izražena
u drugoj valuti
   Napomena:
   Kursevi iz ove liste primjenjuju se
   od 00:00 sati 10.10.2015. godine.
    Download
    Arhiva kursne liste
    Kursna lista - kalendar
Get Adobe Flash player


Šta radi Centralna banka Crne Gore?

Centralna banka Crne Gore je vrhovna institucija monetarnog sistema Crne Gore. Opširnije

 

Aktuelno:

Održana 76. sjednica Savjeta CBCG Opširnije

Pregled pravnih lica i preduzetnika čiji su računi u blokadi Opširnije

Guverner Dakić otvorio Regionalni statistički seminar ECB i CBCG Opširnije

 

Preporuke Vladi Crne Gore za ekonomsku politiku u 2015. godini

Tekst Preporuka možete preuzeti OVDJE

 

Izvještaj o reviziji Godišnjeg finansijskog izvještaja CBCG za 2013. godinu

Izvještaj možete preuzeti OVDJE

 

Prosječna ponderisana efektivna aktivna kamatna stopa na ukupne kredite

8,86%
Avgust 2015.

Prosječna ponderisana efektivna aktivna kamatna stopa na novoodobrene kredite 9,05%
Avgust 2015.
Inflacija CPI (godišnja stopa) 1,9%
Avgust 2015.
Izvještaj o kretanju cijena I kvartal 2015.
Stopa zatezne kamate za period od 01. jula do 31. decembra 2015. godine 7,05%
  Muzej novca  
 Opširnije >>>

 

 

Copyright 2007 © Centralna banka Crne Gore
Created by Božo Cvetkovski