Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.
     Kursna lista
Referentni devizni kurs eura na dan:
01.08.2014.
Vrijednost jednog eura izražena
u drugoj valuti
   Napomena:
   Kursevi iz ove liste primjenjuju se
   od 00:00 sati 02.08.2014. godine.
    Download
    Arhiva kursne liste
    Kursna lista - kalendar
Get Adobe Flash player


Šta radi Centralna banka Crne Gore?

Centralna banka Crne Gore je vrhovna institucija monetarnog sistema Crne Gore. Opširnije

 

Aktuelno:

Pregled pravnih lica i preduzetnika čija blokada računa iznosi više od 10.000 EUR u neprekidnom trajanju više od 30 dana Opširnije

Otvaranje izložbe Opširnije

Održana 60. sjednica Savjeta CBCG Opširnije

 

Preporuke Vladi Crne Gore za ekonomsku politiku u 2014. godini

Tekst Preporuka možete preuzeti OVDJE

 

Prosječna ponderisana efektivna aktivna kamatna stopa na ukupne kredite

9,54%
Jun 2014.

Prosječna ponderisana efektivna aktivna kamatna stopa na novoodobrene kredite 10,05%
Jun 2014.
Inflacija CPI (godišnja stopa) -0,1%
Jun 2014.
Izvještaj o kretanju cijena I kvartal 2014.
Stopa zatezne kamate za period od 01. jula do 31. decembra 2014. godine 7,15%
  Muzej novca  
 Opširnije >>>

 

 

Copyright 2007 © Centralna banka Crne Gore
Created by Božo Cvetkovski