Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.
     Kursna lista
Referentni devizni kurs eura na dan:
26.08.2016.
Vrijednost jednog eura izražena
u drugoj valuti
   Napomena:
   Kursevi iz ove liste primjenjuju se
   od 00:00 sati 27.08.2016. godine.
    Download
    Arhiva kursne liste
    Kursna lista - kalendar
Get Adobe Flash player

Pregled predstavništava stranih banaka

UNICREDIT BANK AUSTRIA AG

 

 • Broj rješenja Centralne banke kojim je izadato odobrenje za osnivanje predstavništva:

  - 0104-1292/5-2007 od 08.05.2007. godine


 • Strana banka:

  - Unicredit Bank Austria AG, Schottengasse 6-8, Wien


 • Adresa predstavništva:

  - Ulica Hercegovačka br.13, Podgorica


 • Ime lica odgovornog za vođenje poslova predstavništva:

  - Đorđević dr Milan


 • Predmet poslovanja predstavništva:

  - Predstavlja interese strane banke i ne bavi se poslovima banke


 • Članovi organa upravljanja strane banke:

  - Erich  Hampel – Predsjednik
  - Helmun Bernkopf
  - Federico Ghizzoni
  - Ralph Müller
  - Carlo Vivaldi
  - Stephan Winkelmeier
  - Robert Zadrazil


 • Br. rješenja Centralne banke o upisu predstavništva strane banke u registar predstavništava stranih banaka:

  - 0104-2677/2-2007 od 14.05.2007. godine


 

Copyright 2007 © Centralna banka Crne Gore