Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.
     Kursna lista
Referentni devizni kurs eura na dan:
16.04.2014.
Vrijednost jednog eura izražena
u drugoj valuti
   Napomena:
   Kursevi iz ove liste primjenjuju se
   od 00:00 sati 17.04.2014. godine.
    Download
    Arhiva kursne liste
    Kursna lista - kalendar
Get Adobe Flash player

Svjetska banka (SB)

Nakon učlanjenja u MMF, Crna Gora je postala i punopravna članica Svjetske banke sa članskim ulogom i pravima i obavezama koje proističu iz članstva u grupaciji koju čine: Međunarodna banka za obnovu i razvoj (IBRD), Međunarodno udruženje za razvoj (IDA), Međunarodna finansijska korporacija (IFC) i Međunarodna agencija za osiguranje investicija (MIGA). Statute članica grupacije Svjetske banke potpisao je 2007. godine tadašnji ministar finansija Igor Lukšić, koji je tada imenovan za guvernera Crne Gore u grupaciji Svjetske banke.

Odredbama Zakona koje regulišu članstvo Crne Gore u MMF-u i drugim međunarodnim finansijskim institucijama određeno je da Ministarstvo finansija Crne Gore bude nadležno tijelo za saradnju sa grupacijom Svjetske banke i Evropskom bankom za obnovu i razvoj. Ministarstvo finansija je i fiskalni agent i ovlašćeno je da u ime Crne Gore obavlja sve poslove i transakcije predviđene sporazumima o osnivanju tih institucija, dok CBCG obavlja funkciju depozitara novčanih sredstava, tj. vođenja svih depozitnih računa navedenih međunarodnih finansijskih organizacija.


Izvještaj Svjetske banke o Crnoj Gori, decembar 2012.

Crna Gora: Priprema za prosperitet – Kako postići održivost, povezanost i fleksibilnost u korist dinamičnog privrednog rasta

 

Copyright 2007 © Centralna banka Crne Gore
Created by Božo Cvetkovski