Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.
     Kursna lista
Referentni devizni kurs eura na dan:
02.10.2015.
Vrijednost jednog eura izražena
u drugoj valuti
   Napomena:
   Kursevi iz ove liste primjenjuju se
   od 00:00 sati 03.10.2015. godine.
    Download
    Arhiva kursne liste
    Kursna lista - kalendar
Get Adobe Flash player


Funkcionisanje platnog sistema

Domaći platni promet obuhvata međubankarski platni promet (bezgotovinski) koji se obavlja između učesnika u RTGS-u i DNS-u Centralne banke Crne Gore, i interni platni promet (bezgotovinski i gotovinski) – koji se obavlja između klijenata koji imaju otvorene račune kod iste banke.

Međubankarski platni sistem (MPS), čiji je vlasnik i operater Centralna banka Crne Gore, predstavlja okosnicu platnog sistema u Crnoj Gori sa kojom su povezane sve druge platne infrastrukture.

Pojednostavljena šema funkcionisanja daje se sljedećim grafičkim prikazom:

 

Copyright 2007 © Centralna banka Crne Gore
Created by Božo Cvetkovski