Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.
     Kursna lista
Referentni devizni kurs eura na dan:
28.08.2015.
Vrijednost jednog eura izražena
u drugoj valuti
   Napomena:
   Kursevi iz ove liste primjenjuju se
   od 00:00 sati 29.08.2015. godine.
    Download
    Arhiva kursne liste
    Kursna lista - kalendar
Get Adobe Flash player

Transakcije u RTGS-u

Od karakteristika procesuiranja transakcija po RTGS principu, najvažnije su sljedeće:

  • Plaćanja se procesuiraju pojedinačno, u realnom vremenu, na bruto osnovi i prema FIFO (sa prioritetima) principu;
  • Nakon što je poravnato, plaćanje je konačno i neopozivo;
  • Postoji mogućnost reprioretizacije plaćanja u redu čekanja od strane vlasnika računa;
  • Sva plaćanja u redu čekanja se poništavaju na kraju radnog dana;
  • Koriste se SWIFT MT202, MT103 poruke;

koristi se tzv. «V» šema procesuiranja poruka.

Dnevni terminski plan rada RTGS-a Satnica
Početak rada 08:30-09:00
Razmjena poruka za plaćanja 09:00-17:30
Opoziv neizvršenih poruka 17:30-17:35
Izdavanje izvoda računa 17:35-18:00
Arhiviranje 18:00-20:00
Kraj dana 20:00

 

Copyright 2007 © Centralna banka Crne Gore
Created by Božo Cvetkovski