Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.
     Kursna lista
Referentni devizni kurs eura na dan:
27.04.2015.
Vrijednost jednog eura izražena
u drugoj valuti
   Napomena:
   Kursevi iz ove liste primjenjuju se
   od 00:00 sati 28.04.2015. godine.
    Download
    Arhiva kursne liste
    Kursna lista - kalendar
Get Adobe Flash player


Pokazatelji prinudne naplate

Datum posljednje izmjene: 03.04.2015. g. 

1. Broj pravnih lica i preduzetnika u Centralnom registru transakcionih računa na dan 31.03.2015. god.

U Centralnom registru transakcionih računa na dan 31.03.2015. godine, bilo je 69.774 pravna lica i preduzetnika, i u odnosu na stanje od 28.02.2015. godine, kada je bilo evidentirano 68.274 pravna lica i preduzetnika, došlo je do povećanja broja za 2,20%.

Napominjemo da se od 30.06.2012. godine podaci o broju pravnih lica i preduzetnika koji se vode u Centralnom registru transakcionih računa Centralne banke mjesečno usklađuju sa podacima o aktivnim pravnim licima i preduzetnicima koji se vode u Centralnom registru privrednih subjekata (CRPS).

Shodno tome, vrši se ažuriranje i ostalih podataka koji se objavljuju u vezi sa sprovođenjem prinudne naplate.

2. Pokazatelji sprovođenja prinudne naplate na dan 31.03.2015. godine

Na dan 31.03.2015. godine, u blokadi je bio 14.381 izvršni dužnik što je u odnosu na stanje od 28.02.2015. godine kad je bilo u blokadi 14.370 izvršnih dužnika, više za 0,08%.

U vrijednosnom smislu, na dan 31.03.2015. godine, ukupan iznos duga po osnovu koga je izvršeno blokiranje računa iznosio je 501.171.055,23 €, što je u odnosu na dan 28.02.2015.g., kada je dug iznosio 512.770.787,49 €, manje za 2,26%.

Važno je napomenuti, da je na dan 31.03.2015. godine, koncentracija duga bila relativno velika, tako da je na primjer, 10 najvećih dužnika, odnosno 0,07% od ukupno evidentiranih dužnika, učestvovalo sa 13,44% u ukupnom iznosu blokade, što znači da je njihova blokada iznosila 67.384.578,40 €.

Pedeset  najvećih dužnika, koji čine 0,35% od ukupno evidentiranih dužnika, učestvovalo je 36,06% u ukupnom iznosu blokade, što znači da je njihova blokada iznosila 180.742.724,26 €.

3. Vrijeme trajanja prinudne naplate na dan 31.03.2015. godine

Dana 31.03.2015. godine, u neprekidnoj blokadi do jedne godine je bilo 2.383  izvršna dužnika čija blokada je iznosila 52.984.967,22 € što čini 10,57% ukupnog iznosa blokade, dok je duže od godinu dana bilo u blokadi 11.998  izvršnih dužnika sa iznosom blokade od 448.186.088,01€, što čini 89,43% ukupnog iznosa blokade.

Dana 31.03.2015. godine, u neprekidnoj blokadi duže od 30 dana i sa iznosom blokade većim od 10.000 € bilo je 3.169 izvršnih dužnika i njihova blokada računa iznosila je 478.772.486,17 €, što čini 95,53% ukupnog iznosa blokade.

Prilog

Copyright 2007 © Centralna banka Crne Gore
Created by Božo Cvetkovski