Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.
     Kursna lista
Referentni devizni kurs eura na dan:
22.07.2014.
Vrijednost jednog eura izražena
u drugoj valuti
   Napomena:
   Kursevi iz ove liste primjenjuju se
   od 00:00 sati 23.07.2014. godine.
    Download
    Arhiva kursne liste
    Kursna lista - kalendar
Get Adobe Flash player


Pokazatelji prinudne naplate

Datum posljednje izmjene: 04.07.2014. g. 

1. Broj pravnih lica i preduzetnika u Centralnom registru računa na dan 30.06.2014. godine

U Centralnom registru računa na dan 30.06.2014. godine, bilo je 58.896 pravnih lica i preduzetnika, i u odnosu na stanje od 31.05.2014. godine, kada je bilo evidentirano 58.224 pravna lica i preduzetnika, došlo je do povećanja broja za 1,15%.

Napominjemo da se od 30.06.2012. godine podaci o broju pravnih lica i preduzetnika koji se vode u Centralnom registru računa Centralne banke mjesečno usklađuju sa podacima o aktivnim pravnim licima i preduzetnicima koji se vode u Centralnom registru privrednih subjekata (CRPS).

Shodno tome, vrši se ažuriranje i ostalih podataka koji se objavljuju u vezi sa sprovođenjem prinudne naplate.

2. Pokazatelji sprovođenja prinudne naplate na dan 30.06.2014. godine

Na dan 30.06.2014. godine, u blokadi je bilo 13.554 izvršna dužnika što je u odnosu na stanje od 31.05.2014. godine kad je bilo u blokadi 13.632 izvršna dužnika, manje za 0,57%.

U vrijednosnom smislu, na dan 30.06.2014. godine, ukupan iznos duga po osnovu koga je izvršeno blokiranje računa iznosio je 488.234.242,16 €, što je u odnosu na dan 31.05.2014.g., kada je dug iznosio 492.669.475,48 €, manje za 0,90%.

Važno je napomenuti, da je na dan 30.06.2014. godine, koncentracija duga bila relativno velika, tako da je na primjer, 10 najvećih dužnika, odnosno 0,07% od ukupno evidentiranih dužnika, učestvovalo sa 21,16% u ukupnom iznosu blokade, što znači da je njihova blokada iznosila 103.322.098,85€.

Pedeset  najvećih dužnika, koji čine 0,37% od ukupno evidentiranih dužnika, učestvovalo je 44,46% u ukupnom iznosu blokade, što znači da je njihova blokada iznosila 217.073.318,09 €.

3. Vrijeme trajanja prinudne naplate na dan 30.06.2014. godine

Dana 30.06.2014. godine, u neprekidnoj blokadi do jedne godine je bilo 2.093  izvršna dužnika čija blokada je iznosila 57.843.865,87 € što čini 11,85% ukupnog iznosa blokade, dok je duže od godinu dana bilo u blokadi 11.461  izvršni dužnik sa iznosom blokade od 430.390.376,29 €, što čini 88,15% ukupnog iznosa blokade.

Dana 30.06.2014. godine, u neprekidnoj blokadi duže od 30 dana i sa iznosom blokade većim od 10.000 € bilo je 2.867 izvršnih dužnika i njihova blokada računa iznosila je 458.982.566,15 €, što čini 94,01% ukupnog iznosa blokade.

Prilog

Copyright 2007 © Centralna banka Crne Gore
Created by Božo Cvetkovski