Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.
     Kursna lista
Referentni devizni kurs eura na dan:
09.12.2016.
Vrijednost jednog eura izražena
u drugoj valuti
   Napomena:
   Kursevi iz ove liste primjenjuju se
   od 00:00 sati 10.12.2016. godine.
    Download
    Arhiva kursne liste
    Kursna lista - kalendar
Get Adobe Flash player

Pokazatelji prinudne naplate

Datum posljednje izmjene: 06.12.2016. godine

1. Broj pravnih lica i preduzetnika u Centralnom registru transakcionih računa na dan 30.11.2016. god.

U Centralnom registru transakcionih računa na dan 30.11.2016. godine, bilo je 81.054 pravnih lica i preduzetnika, i u odnosu na stanje od 31.10.2016. godine, kada je bilo evidentirano 80.684 pravnih lica i preduzetnika, došlo je do povećanja broja za 0,46%.

Napominjemo da se od 30.06.2012. godine podaci o broju pravnih lica i preduzetnika koji se vode u Centralnom registru transakcionih računa Centralne banke mjesečno usklađuju sa podacima o aktivnim pravnim licima i preduzetnicima koji se vode u Centralnom registru privrednih subjekata (CRPS).

Shodno tome, vrši se ažuriranje i ostalih podataka koji se objavljuju u vezi sa sprovođenjem prinudne naplate.

2. Pokazatelji sprovođenja prinudne naplate na dan 30.11.2016. godine

Na dan 30.11.2016. godine, u blokadi je bilo 15.396  izvršnih dužnika što je u odnosu na stanje od 31.10.2016. godine kad je bilo u blokadi 15.332  izvršnih dužnika, više za 0,42%.

U vrijednosnom smislu, na dan 30.11.2016. godine, ukupan iznos duga po osnovu koga je izvršeno blokiranje računa iznosio je 623.387.917,11€, što je u odnosu na dan 31.10.2016.g., kada je dug iznosio 618.132.498,50€, više za 0,85%.

Važno je napomenuti, da je na dan 30.11.2016. godine, koncentracija duga bila relativno velika, tako da je na primjer, 10 najvećih dužnika, odnosno 0,06% od ukupno evidentiranih dužnika, učestvovalo sa 13,28% u ukupnom iznosu blokade, što znači da je njihova blokada iznosila 82.768.088,67€.

Pedeset najvećih dužnika, koji čine 0,32% od ukupno evidentiranih dužnika, učestvovalo je 36,05% u ukupnom iznosu blokade, što znači da je njihova blokada iznosila 224.758.207,38€.

3. Vrijeme trajanja prinudne naplate na dan 30.11.2016. godine

Dana 30.11.2016. godine, u neprekidnoj blokadi do jedne godine je bilo 1.940 izvršnih dužnika čija blokada je iznosila 63.712.250,88€ što čini 10,22% ukupnog iznosa blokade, dok je duže od godinu dana bilo u blokadi 13.456  izvršna dužnika sa iznosom blokade od 559.675.666,23 €, što čini 89,78% ukupnog iznosa blokade.

Prilog

 

 

Copyright 2007 © Centralna banka Crne Gore