Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.
     Kursna lista
Referentni devizni kurs eura na dan:
30.06.2015.
Vrijednost jednog eura izražena
u drugoj valuti
   Napomena:
   Kursevi iz ove liste primjenjuju se
   od 00:00 sati 01.07.2015. godine.
    Download
    Arhiva kursne liste
    Kursna lista - kalendar
Get Adobe Flash player


Pokazatelji prinudne naplate

Datum posljednje izmjene: 04.06.2015. g. 

1. Broj pravnih lica i preduzetnika u Centralnom registru transakcionih računa na dan 31.05.2015. god.

U Centralnom registru transakcionih računa na dan 31.05.2015. godine, bilo je 73.157 pravnih lica i preduzetnika, i u odnosu na stanje od 30.04.2015. godine, kada je bilo evidentirano 71.524 pravna lica i preduzetnika, došlo je do povećanja broja za 2,28%.

Napominjemo da se od 30.06.2012. godine podaci o broju pravnih lica i preduzetnika koji se vode u Centralnom registru transakcionih računa Centralne banke mjesečno usklađuju sa podacima o aktivnim pravnim licima i preduzetnicima koji se vode u Centralnom registru privrednih subjekata (CRPS).

Shodno tome, vrši se ažuriranje i ostalih podataka koji se objavljuju u vezi sa sprovođenjem prinudne naplate.

2. Pokazatelji sprovođenja prinudne naplate na dan 31.05.2015. godine

Na dan 31.05.2015. godine, u blokadi je bilo 14.435 izvršnih dužnika što je u odnosu na stanje od 30.04.2015. godine kad je bio u blokadi 14.316 izvršnih dužnika, više za 0,83%.

U vrijednosnom smislu, na dan 31.05.2015. godine, ukupan iznos duga po osnovu koga je izvršeno blokiranje računa iznosio je 516.382.338,86 €, što je u odnosu na dan 30.04.2015.g., kada je dug iznosio 510.401.266,29 €, više za 1,17%.

Važno je napomenuti, da je na dan 31.05.2015. godine, koncentracija duga bila relativno velika, tako da je na primjer, 10 najvećih dužnika, odnosno 0,07% od ukupno evidentiranih dužnika, učestvovalo sa 13,34% u ukupnom iznosu blokade, što znači da je njihova blokada iznosila 68.878.384,60 €.

Pedeset  najvećih dužnika, koji čine 0,35% od ukupno evidentiranih dužnika, učestvovalo je 35,90% u ukupnom iznosu blokade, što znači da je njihova blokada iznosila 185.393.601,50 €.

3. Vrijeme trajanja prinudne naplate na dan 31.05.2015. godine

Dana 31.05.2015. godine, u neprekidnoj blokadi do jedne godine je bilo 2.379  izvršnih dužnika čija blokada je iznosila 45.361.498,88 € što čini 8,78% ukupnog iznosa blokade, dok je duže od godinu dana bilo u blokadi 12.056  izvršnih dužnika sa iznosom blokade od 471.020.839,98€, što čini 91,21% ukupnog iznosa blokade.

Dana 31.05.2015. godine, u neprekidnoj blokadi duže od 30 dana i sa iznosom blokade većim od 10.000 € bilo je 3.203 izvršna dužnika i njihova blokada računa iznosila je 490.926.497,32 €, što čini 95,07% ukupnog iznosa blokade.

Prilog

Copyright 2007 © Centralna banka Crne Gore
Created by Božo Cvetkovski