Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.
     Kursna lista
Referentni devizni kurs eura na dan:
25.05.2015.
Vrijednost jednog eura izražena
u drugoj valuti
   Napomena:
   Kursevi iz ove liste primjenjuju se
   od 00:00 sati 26.05.2015. godine.
    Download
    Arhiva kursne liste
    Kursna lista - kalendar
Get Adobe Flash player


Pokazatelji prinudne naplate

Datum posljednje izmjene: 05.05.2015. g. 

1. Broj pravnih lica i preduzetnika u Centralnom registru transakcionih računa na dan 30.04.2015. god.

U Centralnom registru transakcionih računa na dan 30.04.2015. godine, bilo je 71.524 pravna lica i preduzetnika, i u odnosu na stanje od 31.03.2015. godine, kada je bilo evidentirano 69.774 pravna lica i preduzetnika, došlo je do povećanja broja za 2,50%.

Napominjemo da se od 30.06.2012. godine podaci o broju pravnih lica i preduzetnika koji se vode u Centralnom registru transakcionih računa Centralne banke mjesečno usklađuju sa podacima o aktivnim pravnim licima i preduzetnicima koji se vode u Centralnom registru privrednih subjekata (CRPS).

Shodno tome, vrši se ažuriranje i ostalih podataka koji se objavljuju u vezi sa sprovođenjem prinudne naplate.

2. Pokazatelji sprovođenja prinudne naplate na dan 30.04.2015. godine

Na dan 30.04.2015. godine, u blokadi je bilo 14.316 izvršnih dužnika što je u odnosu na stanje od 31.03.2015. godine kad je bio u blokadi 14.381 izvršni dužnik, manje za 0,45%.

U vrijednosnom smislu, na dan 30.04.2015. godine, ukupan iznos duga po osnovu koga je izvršeno blokiranje računa iznosio je 510.401.266,29 €, što je u odnosu na dan 31.03.2015.g., kada je dug iznosio 501.171.055,23 €, više za 1,84%.

Važno je napomenuti, da je na dan 30.04.2015. godine, koncentracija duga bila relativno velika, tako da je na primjer, 10 najvećih dužnika, odnosno 0,07% od ukupno evidentiranih dužnika, učestvovalo sa 13,42% u ukupnom iznosu blokade, što znači da je njihova blokada iznosila 68.484.094,39 €.

Pedeset  najvećih dužnika, koji čine 0,35% od ukupno evidentiranih dužnika, učestvovalo je 36,34% u ukupnom iznosu blokade, što znači da je njihova blokada iznosila 185.498.354,72 €.

3. Vrijeme trajanja prinudne naplate na dan 30.04.2015. godine

Dana 30.04.2015. godine, u neprekidnoj blokadi do jedne godine je bilo 2.349  izvršnih dužnika čija blokada je iznosila 49.743.758,21 € što čini 9,75% ukupnog iznosa blokade, dok je duže od godinu dana bilo u blokadi 11.967  izvršnih dužnika sa iznosom blokade od 460.657.508,08€, što čini 90,25% ukupnog iznosa blokade.

Dana 30.04.2015. godine, u neprekidnoj blokadi duže od 30 dana i sa iznosom blokade većim od 10.000 € bilo je 3.151 izvršni dužnik i njihova blokada računa iznosila je 483.527.471,96 €, što čini 94,73% ukupnog iznosa blokade.

Prilog

Copyright 2007 © Centralna banka Crne Gore
Created by Božo Cvetkovski