Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.
     Kursna lista
Referentni devizni kurs eura na dan:
09.10.2015.
Vrijednost jednog eura izražena
u drugoj valuti
   Napomena:
   Kursevi iz ove liste primjenjuju se
   od 00:00 sati 10.10.2015. godine.
    Download
    Arhiva kursne liste
    Kursna lista - kalendar
Get Adobe Flash player

Pokazatelji prinudne naplate

Datum posljednje izmjene: 02.10.2015. godine

1. Broj pravnih lica i preduzetnika u Centralnom registru transakcionih računa na dan 30.09.2015. god.

U Centralnom registru transakcionih računa na dan 30.09.2015. godine, bilo je 75.920 pravnih lica i preduzetnika, i u odnosu na stanje od 31.08.2015. godine, kada je bilo evidentirano 75.596 pravna lica i preduzetnika, došlo je do povećanja broja za 0,43%.

Napominjemo da se od 30.06.2012. godine podaci o broju pravnih lica i preduzetnika koji se vode u Centralnom registru transakcionih računa Centralne banke mjesečno usklađuju sa podacima o aktivnim pravnim licima i preduzetnicima koji se vode u Centralnom registru privrednih subjekata (CRPS).

Shodno tome, vrši se ažuriranje i ostalih podataka koji se objavljuju u vezi sa sprovođenjem prinudne naplate.

2. Pokazatelji sprovođenja prinudne naplate na dan 30.09.2015. godine

Na dan 30.09.2015. godine, u blokadi je bilo 14.516 izvršnih dužnika što je u odnosu na stanje od 31.08.2015. godine kad je bio u blokadi 14.445 izvršnih dužnika, više za 0,49%.

U vrijednosnom smislu, na dan 30.09.2015. godine, ukupan iznos duga po osnovu koga je izvršeno blokiranje računa iznosio je 541.022.322,64 €, što je u odnosu na dan 31.08.2015.g., kada je dug iznosio 535.137.531,53 €, više za 1.09%.

Važno je napomenuti, da je na dan 30.09.2015. godine, koncentracija duga bila relativno velika, tako da je na primjer, 10 najvećih dužnika, odnosno 0,07% od ukupno evidentiranih dužnika, učestvovalo sa 12,32% u ukupnom iznosu blokade, što znači da je njihova blokada iznosila 66.648.919,09 €.

Pedeset  najvećih dužnika, koji čine 0,34% od ukupno evidentiranih dužnika, učestvovalo je 35,29% u ukupnom iznosu blokade, što znači da je njihova blokada iznosila 190.906.754,02 €.

3. Vrijeme trajanja prinudne naplate na dan 30.09.2015. godine

Dana 30.09.2015. godine, u neprekidnoj blokadi do jedne godine je bilo 2.147  izvršnih dužnika čija blokada je iznosila 42.697.291,24 € što čini 7,89% ukupnog iznosa blokade, dok je duže od godinu dana bilo u blokadi 12.369  izvršnih dužnika sa iznosom blokade od 498.325.031,40€, što čini 92,11% ukupnog iznosa blokade.

Dana 30.09.2015. godine, u neprekidnoj blokadi duže od 30 dana i sa iznosom blokade većim od 10.000 € bilo je 3.298 izvršnih dužnika i njihova blokada računa iznosila je 517.870.501,11 €, što čini 95,72% ukupnog iznosa blokade.

Prilog

 

 

Copyright 2007 © Centralna banka Crne Gore
Created by Božo Cvetkovski