Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.
     Kursna lista
Referentni devizni kurs eura na dan:
29.07.2015.
Vrijednost jednog eura izražena
u drugoj valuti
   Napomena:
   Kursevi iz ove liste primjenjuju se
   od 00:00 sati 30.07.2015. godine.
    Download
    Arhiva kursne liste
    Kursna lista - kalendar
Get Adobe Flash player


Pokazatelji prinudne naplate

Datum posljednje izmjene: 03.07.2015. g. 

1. Broj pravnih lica i preduzetnika u Centralnom registru transakcionih računa na dan 30.06.2015. god.

U Centralnom registru transakcionih računa na dan 30.06.2015. godine, bilo je 74.223 pravna lica i preduzetnika, i u odnosu na stanje od 31.05.2015. godine, kada je bilo evidentirano 73.157 pravnih lica i preduzetnika, došlo je do povećanja broja za 1,46%.

Napominjemo da se od 30.06.2012. godine podaci o broju pravnih lica i preduzetnika koji se vode u Centralnom registru transakcionih računa Centralne banke mjesečno usklađuju sa podacima o aktivnim pravnim licima i preduzetnicima koji se vode u Centralnom registru privrednih subjekata (CRPS).

Shodno tome, vrši se ažuriranje i ostalih podataka koji se objavljuju u vezi sa sprovođenjem prinudne naplate.

2. Pokazatelji sprovođenja prinudne naplate na dan 30.06.2015. godine

Na dan 30.06.2015. godine, u blokadi je bilo 14.332 izvršna dužnika što je u odnosu na stanje od 31.05.2015. godine kad je bio u blokadi 14.435 izvršnih dužnika, manje za 0,71%.

U vrijednosnom smislu, na dan 30.06.2015. godine, ukupan iznos duga po osnovu koga je izvršeno blokiranje računa iznosio je 525.302.088,88 €, što je u odnosu na dan 31.05.2015.g., kada je dug iznosio 516.382.338,86 €, više za 1,73%.

Važno je napomenuti, da je na dan 30.06.2015. godine, koncentracija duga bila relativno velika, tako da je na primjer, 10 najvećih dužnika, odnosno 0,07% od ukupno evidentiranih dužnika, učestvovalo sa 12,41% u ukupnom iznosu blokade, što znači da je njihova blokada iznosila 65.177.767,51 €.

Pedeset  najvećih dužnika, koji čine 0,35% od ukupno evidentiranih dužnika, učestvovalo je 35,89% u ukupnom iznosu blokade, što znači da je njihova blokada iznosila 188.561.899,45 €.

3. Vrijeme trajanja prinudne naplate na dan 30.06.2015. godine

Dana 30.06.2015. godine, u neprekidnoj blokadi do jedne godine je bilo 2.277  izvršnih dužnika čija blokada je iznosila 43.813.555,52 € što čini 8,34% ukupnog iznosa blokade, dok je duže od godinu dana bilo u blokadi 12.055  izvršnih dužnika sa iznosom blokade od 481.488.533,36€, što čini 91,66% ukupnog iznosa blokade.

Dana 30.06.2015. godine, u neprekidnoj blokadi duže od 30 dana i sa iznosom blokade većim od 10.000 € bilo je 3.212 izvršna dužnika i njihova blokada računa iznosila je 501.245.178,78 €, što čini 95,42% ukupnog iznosa blokade.

Prilog

Copyright 2007 © Centralna banka Crne Gore
Created by Božo Cvetkovski