Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.
     Kursna lista
Referentni devizni kurs eura na dan:
28.11.2014.
Vrijednost jednog eura izražena
u drugoj valuti
   Napomena:
   Kursevi iz ove liste primjenjuju se
   od 00:00 sati 29.11.2014. godine.
    Download
    Arhiva kursne liste
    Kursna lista - kalendar
Get Adobe Flash player


Pokazatelji prinudne naplate

Datum posljednje izmjene: 07.11.2014. g. 

1. Broj pravnih lica i preduzetnika u Centralnom registru računa na dan 31.10.2014. godine

U Centralnom registru računa na dan 31.10.2014. godine, bilo je 62.419 pravnih lica i preduzetnika, i u odnosu na stanje od 30.09.2014. godine, kada je bilo evidentirano 61.312 pravnih lica i preduzetnika, došlo je do povećanja broja za 1,81%.

Napominjemo da se od 30.06.2012. godine podaci o broju pravnih lica i preduzetnika koji se vode u Centralnom registru računa Centralne banke mjesečno usklađuju sa podacima o aktivnim pravnim licima i preduzetnicima koji se vode u Centralnom registru privrednih subjekata (CRPS).

Shodno tome, vrši se ažuriranje i ostalih podataka koji se objavljuju u vezi sa sprovođenjem prinudne naplate.

2. Pokazatelji sprovođenja prinudne naplate na dan 31.10.2014. godine

Na dan 31.10.2014. godine, u blokadi je bilo 13.819 izvršnih dužnika što je u odnosu na stanje od 30.09.2014. godine kad je bilo u blokadi 13.540 izvršnih dužnika, više za 2,06%.

U vrijednosnom smislu, na dan 31.10.2014. godine, ukupan iznos duga po osnovu koga je izvršeno blokiranje računa iznosio je 482.648.542,80 €, što je u odnosu na dan 30.09.2014.g., kada je dug iznosio 474.049.028,79 €, više za 1,81%.

Važno je napomenuti, da je na dan 31.10.2014. godine, koncentracija duga bila relativno velika, tako da je na primjer, 10 najvećih dužnika, odnosno 0,07% od ukupno evidentiranih dužnika, učestvovalo sa 13,53% u ukupnom iznosu blokade, što znači da je njihova blokada iznosila 65.298.384,30 €.

Pedeset  najvećih dužnika, koji čine 0,37% od ukupno evidentiranih dužnika, učestvovalo je 39,28% u ukupnom iznosu blokade, što znači da je njihova blokada iznosila 189.600.928,05 €.

3. Vrijeme trajanja prinudne naplate na dan 31.10.2014. godine

Dana 31.10.2014. godine, u neprekidnoj blokadi do jedne godine je bilo 2.335  izvršnih dužnika čija blokada je iznosila 66.529.825,98 € što čini 13,78% ukupnog iznosa blokade, dok je duže od godinu dana bilo u blokadi 11.484  izvršna dužnika sa iznosom blokade od 416.118.716,82 €, što čini 86,22% ukupnog iznosa blokade.

Dana 31.10.2014. godine, u neprekidnoj blokadi duže od 30 dana i sa iznosom blokade većim od 10.000 € bilo je 2.952 izvršna dužnika i njihova blokada računa iznosila je 459.819.856,40 €, što čini 95,27% ukupnog iznosa blokade.

Prilog

Copyright 2007 © Centralna banka Crne Gore
Created by Božo Cvetkovski