Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.
     Kursna lista
Referentni devizni kurs eura na dan:
31.03.2015.
Vrijednost jednog eura izražena
u drugoj valuti
   Napomena:
   Kursevi iz ove liste primjenjuju se
   od 00:00 sati 01.04.2015. godine.
    Download
    Arhiva kursne liste
    Kursna lista - kalendar
Get Adobe Flash player


Pokazatelji prinudne naplate

Datum posljednje izmjene: 04.03.2015. g. 

1. Broj pravnih lica i preduzetnika u Centralnom registru transakcionih računa na dan 28.02.2015. god.

U Centralnom registru transakcionih računa na dan 28.02.2015. godine, bilo je 68.274 pravna lica i preduzetnika, i u odnosu na stanje od 31.01.2015. godine, kada je bilo evidentirano 66.542 pravna lica i preduzetnika, došlo je do povećanja broja za 2,60%.

Napominjemo da se od 30.06.2012. godine podaci o broju pravnih lica i preduzetnika koji se vode u Centralnom registru transakcionih računa Centralne banke mjesečno usklađuju sa podacima o aktivnim pravnim licima i preduzetnicima koji se vode u Centralnom registru privrednih subjekata (CRPS).

Shodno tome, vrši se ažuriranje i ostalih podataka koji se objavljuju u vezi sa sprovođenjem prinudne naplate.

2. Pokazatelji sprovođenja prinudne naplate na dan 28.02.2015. godine

Na dan 28.02.2015. godine, u blokadi je bilo 14.370 izvršnih dužnika što je u odnosu na stanje od 31.01.2015. godine kad je bilo u blokadi 14.263 izvršna dužnika, više za 0,75%.

U vrijednosnom smislu, na dan 28.02.2015. godine, ukupan iznos duga po osnovu koga je izvršeno blokiranje računa iznosio je 512.770.787,49 €, što je u odnosu na dan 31.01.2015.g., kada je dug iznosio 503.364.918,49 €, više za 1,87%.

Važno je napomenuti, da je na dan 28.02.2015. godine, koncentracija duga bila relativno velika, tako da je na primjer, 10 najvećih dužnika, odnosno 0,07% od ukupno evidentiranih dužnika, učestvovalo sa 13,18% u ukupnom iznosu blokade, što znači da je njihova blokada iznosila 67.580.285,70 €.

Pedeset  najvećih dužnika, koji čine 0,35% od ukupno evidentiranih dužnika, učestvovalo je 37,07% u ukupnom iznosu blokade, što znači da je njihova blokada iznosila 190.076.731,96 €.

3. Vrijeme trajanja prinudne naplate na dan 28.02.2015. godine

Dana 28.02.2015. godine, u neprekidnoj blokadi do jedne godine je bilo 2.486  izvršnih dužnika čija blokada je iznosila 55.680.356,99 € što čini 10,86% ukupnog iznosa blokade, dok je duže od godinu dana bilo u blokadi 11.884  izvršna dužnika sa iznosom blokade od 457.090.430,50 €, što čini 89,14% ukupnog iznosa blokade.

Dana 28.02.2015. godine, u neprekidnoj blokadi duže od 30 dana i sa iznosom blokade većim od 10.000 € bilo je 3.136 izvršnih dužnika i njihova blokada računa iznosila je 487.386.467,54 €, što čini 95,05% ukupnog iznosa blokade.

Prilog

Copyright 2007 © Centralna banka Crne Gore
Created by Božo Cvetkovski