Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.
     Kursna lista
Referentni devizni kurs eura na dan:
27.03.2017.
Vrijednost jednog eura izražena
u drugoj valuti
   Napomena:
   Kursevi iz ove liste primjenjuju se
   od 00:00 sati 28.03.2017. godine.
    Download
    Arhiva kursne liste
    Kursna lista - kalendar
Get Adobe Flash player

Pokazatelji prinudne naplate

Datum posljednje izmjene: 09.03.2017. godine

1. Broj pravnih lica i preduzetnika u Centralnom registru transakcionih računa na dan 28.02.2017. god.

U Centralnom registru transakcionih računa na dan 28.02.2017. godine, bilo je 82.054 pravnih lica i preduzetnika, i u odnosu na stanje od 31.01.2017. godine, kada je bilo evidentirano 81.671  pravnih lica i preduzetnika, došlo je do povećanja broja za 0,47%.

Napominjemo da se od 30.06.2012. godine podaci o broju pravnih lica i preduzetnika koji se vode u Centralnom registru transakcionih računa Centralne banke mjesečno usklađuju sa podacima o aktivnim pravnim licima i preduzetnicima koji se vode u Centralnom registru privrednih subjekata (CRPS).

Shodno tome, vrši se ažuriranje i ostalih podataka koji se objavljuju u vezi sa sprovođenjem prinudne naplate.

2. Pokazatelji sprovođenja prinudne naplate na dan 28.02.2017. godine

Na dan 28.02.2017. godine, u blokadi je bilo 15.541  izvršnih dužnika što je u odnosu na stanje od 31.01.2017. godine kad je bilo u blokadi 15.531  izvršnih dužnika, više za 0,06%.

U vrijednosnom smislu, na dan 28.02.2017. godine, ukupan iznos duga po osnovu koga je izvršeno blokiranje računa iznosio je 617.301.313,95€, što je u odnosu na dan 31.01.2017.g., kada je dug iznosio 623.721.207,94€, manje za 1,03%.

Važno je napomenuti, da je na dan 28.02.2017. godine, koncentracija duga bila relativno velika, tako da je na primjer, 10 najvećih dužnika, odnosno 0,06% od ukupno evidentiranih dužnika, učestvovalo sa 12,72% u ukupnom iznosu blokade, što znači da je njihova blokada iznosila 78.523.200,63€.

Pedeset najvećih dužnika, koji čine 0,32% od ukupno evidentiranih dužnika, učestvovalo je 35,56% u ukupnom iznosu blokade, što znači da je njihova blokada iznosila 219.505.646,45€.

3. Vrijeme trajanja prinudne naplate na dan 28.02.2017. godine

Dana 28.02.2017. godine, u neprekidnoj blokadi do jedne godine je bilo 1.900 izvršnih dužnika čija blokada je iznosila 41.150.310,18€ što čini 6.67% ukupnog iznosa blokade, dok je duže od godinu dana bilo u blokadi 13.641  izvršna dužnika sa iznosom blokade od 576.151.003,77 €, što čini 93.33% ukupnog iznosa blokade.

Prilog

 

 

Copyright 2007 © Centralna banka Crne Gore