Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.
     Kursna lista
Referentni devizni kurs eura na dan:
25.10.2016.
Vrijednost jednog eura izražena
u drugoj valuti
   Napomena:
   Kursevi iz ove liste primjenjuju se
   od 00:00 sati 26.10.2016. godine.
    Download
    Arhiva kursne liste
    Kursna lista - kalendar
Get Adobe Flash player

Pokazatelji prinudne naplate

Datum posljednje izmjene: 05.10.2016. godine

1. Broj pravnih lica i preduzetnika u Centralnom registru transakcionih računa na dan 30.09.2016. god.

U Centralnom registru transakcionih računa na dan 30.09.2016. godine, bilo je 80.334 pravnih lica i preduzetnika, i u odnosu na stanje od 31.08.2016. godine, kada je bilo evidentirano 79.964 pravnih lica i preduzetnika, došlo je do povećanja broja za 0,46%.

Napominjemo da se od 30.06.2012. godine podaci o broju pravnih lica i preduzetnika koji se vode u Centralnom registru transakcionih računa Centralne banke mjesečno usklađuju sa podacima o aktivnim pravnim licima i preduzetnicima koji se vode u Centralnom registru privrednih subjekata (CRPS).

Shodno tome, vrši se ažuriranje i ostalih podataka koji se objavljuju u vezi sa sprovođenjem prinudne naplate.

2. Pokazatelji sprovođenja prinudne naplate na dan 30.09.2016. godine

Na dan 30.09.2016. godine, u blokadi je bilo 15.312  izvršnih dužnika što je u odnosu na stanje od 31.08.2016. godine kad je bilo u blokadi 15.222  izvršnih dužnika, više  za 0,59%.

U vrijednosnom smislu, na dan 30.09.2016. godine, ukupan iznos duga po osnovu koga je izvršeno blokiranje računa iznosio je 614.627.838,77 €, što je u odnosu na dan 31.08.2016.g., kada je dug iznosio  605.945.762,94 €, više za 1,43%.

Važno je napomenuti, da je na dan 30.09.2016. godine, koncentracija duga bila relativno velika, tako da je na primjer, 10 najvećih dužnika, odnosno 0,06% od ukupno evidentiranih dužnika, učestvovalo sa 13,18% u ukupnom iznosu blokade, što znači da je njihova blokada iznosila 81.039.886,31€.

Pedeset najvećih dužnika, koji čine 0,33% od ukupno evidentiranih dužnika, učestvovalo je 36,24% u ukupnom iznosu blokade, što znači da je njihova blokada iznosila 222.770.328,16€.

3. Vrijeme trajanja prinudne naplate na dan 30.09.2016. godine

Dana 30.09.2016. godine, u neprekidnoj blokadi do jedne godine je bilo 2.065 izvršnih dužnika čija blokada je iznosila 61.629.700,98 € što čini 10,03% ukupnog iznosa blokade, dok je duže od godinu dana bilo u blokadi 13.247  izvršna dužnika sa iznosom blokade od 552.998.137,79 €, što čini 89,97% ukupnog iznosa blokade.

 

Prilog

 

 

Copyright 2007 © Centralna banka Crne Gore