Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.
     Kursna lista
Referentni devizni kurs eura na dan:
30.01.2015.
Vrijednost jednog eura izražena
u drugoj valuti
   Napomena:
   Kursevi iz ove liste primjenjuju se
   od 00:00 sati 31.01.2015. godine.
    Download
    Arhiva kursne liste
    Kursna lista - kalendar
Get Adobe Flash player


Pokazatelji prinudne naplate

Datum posljednje izmjene: 12.01.2015. g. 

1. Broj pravnih lica i preduzetnika u Centralnom registru računa na dan 31.12.2014. godine

U Centralnom registru računa na dan 31.12.2014. godine, bilo je 65.035 pravna lica i preduzetnika, i u odnosu na stanje od 30.11.2014. godine, kada je bilo evidentirano 63.579 pravna lica i preduzetnika, došlo je do povećanja broja za 2,29%.

Napominjemo da se od 30.06.2012. godine podaci o broju pravnih lica i preduzetnika koji se vode u Centralnom registru računa Centralne banke mjesečno usklađuju sa podacima o aktivnim pravnim licima i preduzetnicima koji se vode u Centralnom registru privrednih subjekata (CRPS).

Shodno tome, vrši se ažuriranje i ostalih podataka koji se objavljuju u vezi sa sprovođenjem prinudne naplate.

2. Pokazatelji sprovođenja prinudne naplate na dan 31.12.2014. godine

Na dan 31.12.2014. godine, u blokadi je bilo 14.160 izvršnih dužnika što je u odnosu na stanje od 30.11.2014. godine kad je bilo u blokadi 13.953 izvršna dužnika, više za 1,48%.

U vrijednosnom smislu, na dan 31.12.2014. godine, ukupan iznos duga po osnovu koga je izvršeno blokiranje računa iznosio je 496.111.123,01 €, što je u odnosu na dan 30.11.2014.g., kada je dug iznosio 486.732.566,57 €, više za 1,93%.

Važno je napomenuti, da je na dan 31.12.2014. godine, koncentracija duga bila relativno velika, tako da je na primjer, 10 najvećih dužnika, odnosno 0,07% od ukupno evidentiranih dužnika, učestvovalo sa 13,47% u ukupnom iznosu blokade, što znači da je njihova blokada iznosila 66.837.442,97 €.

Pedeset  najvećih dužnika, koji čine 0,35% od ukupno evidentiranih dužnika, učestvovalo je 37,74% u ukupnom iznosu blokade, što znači da je njihova blokada iznosila 187.232.828,47 €.

3. Vrijeme trajanja prinudne naplate na dan 31.12.2014. godine

Dana 31.12.2014. godine, u neprekidnoj blokadi do jedne godine je bilo 2.446  izvršna dužnika čija blokada je iznosila 58.394.100,19 € što čini 11,77% ukupnog iznosa blokade, dok je duže od godinu dana bilo u blokadi 11.714  izvršnih dužnika sa iznosom blokade od 437.717.022,82 €, što čini 88,23% ukupnog iznosa blokade.

Dana 31.12.2014. godine, u neprekidnoj blokadi duže od 30 dana i sa iznosom blokade većim od 10.000 € bilo je 3.055 izvršna dužnika i njihova blokada računa iznosila je 470.917.499,95 €, što čini 94,92% ukupnog iznosa blokade.

Prilog

Copyright 2007 © Centralna banka Crne Gore
Created by Božo Cvetkovski