Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.
     Kursna lista
Referentni devizni kurs eura na dan:
19.12.2014.
Vrijednost jednog eura izražena
u drugoj valuti
   Napomena:
   Kursevi iz ove liste primjenjuju se
   od 00:00 sati 20.12.2014. godine.
    Download
    Arhiva kursne liste
    Kursna lista - kalendar
Get Adobe Flash player


Pokazatelji prinudne naplate

Datum posljednje izmjene: 04.12.2014. g. 

1. Broj pravnih lica i preduzetnika u Centralnom registru računa na dan 30.11.2014. godine

U Centralnom registru računa na dan 30.11.2014. godine, bilo je 63.579 pravnih lica i preduzetnika, i u odnosu na stanje od 31.10.2014. godine, kada je bilo evidentirano 62.419 pravnih lica i preduzetnika, došlo je do povećanja broja za 1,86%.

Napominjemo da se od 30.06.2012. godine podaci o broju pravnih lica i preduzetnika koji se vode u Centralnom registru računa Centralne banke mjesečno usklađuju sa podacima o aktivnim pravnim licima i preduzetnicima koji se vode u Centralnom registru privrednih subjekata (CRPS).

Shodno tome, vrši se ažuriranje i ostalih podataka koji se objavljuju u vezi sa sprovođenjem prinudne naplate.

2. Pokazatelji sprovođenja prinudne naplate na dan 30.11.2014. godine

Na dan 30.11.2014. godine, u blokadi je bilo 13.953 izvršna dužnika što je u odnosu na stanje od 31.10.2014. godine kad je bilo u blokadi 13.819 izvršnih dužnika, više za 0,97%.

U vrijednosnom smislu, na dan 30.11.2014. godine, ukupan iznos duga po osnovu koga je izvršeno blokiranje računa iznosio je 486.732.566,57 €, što je u odnosu na dan 31.10.2014.g., kada je dug iznosio 482.648.542,80 €, više za 0,85%.

Važno je napomenuti, da je na dan 30.11.2014. godine, koncentracija duga bila relativno velika, tako da je na primjer, 10 najvećih dužnika, odnosno 0,07% od ukupno evidentiranih dužnika, učestvovalo sa 13,66% u ukupnom iznosu blokade, što znači da je njihova blokada iznosila 66.507.567,36 €.

Pedeset  najvećih dužnika, koji čine 0,36% od ukupno evidentiranih dužnika, učestvovalo je 38,54% u ukupnom iznosu blokade, što znači da je njihova blokada iznosila 187.571.239,65€.

3. Vrijeme trajanja prinudne naplate na dan 30.11.2014. godine

Dana 30.11.2014. godine, u neprekidnoj blokadi do jedne godine je bilo 2.373  izvršna dužnika čija blokada je iznosila 61.632.084,90 € što čini 12,66% ukupnog iznosa blokade, dok je duže od godinu dana bilo u blokadi 11.580  izvršnih dužnika sa iznosom blokade od 425.100.481,67 €, što čini 87,34% ukupnog iznosa blokade.

Dana 30.11.2014. godine, u neprekidnoj blokadi duže od 30 dana i sa iznosom blokade većim od 10.000 € bilo je 3.016 izvršnih dužnika i njihova blokada računa iznosila je 463.340.083,50 €, što čini 95,19% ukupnog iznosa blokade.

Prilog

Copyright 2007 © Centralna banka Crne Gore
Created by Božo Cvetkovski