Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.
     Kursna lista
Referentni devizni kurs eura na dan:
01.10.2014.
Vrijednost jednog eura izražena
u drugoj valuti
   Napomena:
   Kursevi iz ove liste primjenjuju se
   od 00:00 sati 02.10.2014. godine.
    Download
    Arhiva kursne liste
    Kursna lista - kalendar
Get Adobe Flash player


Pokazatelji prinudne naplate

Datum posljednje izmjene: 05.09.2014. g. 

1. Broj pravnih lica i preduzetnika u Centralnom registru računa na dan 31.08.2014. godine

U Centralnom registru računa na dan 31.08.2014. godine, bilo je 60.390 pravnih lica i preduzetnika, i u odnosu na stanje od 31.07.2014. godine, kada je bilo evidentirano 59.620 pravnih lica i preduzetnika, došlo je do povećanja broja za 1,29%.

Napominjemo da se od 30.06.2012. godine podaci o broju pravnih lica i preduzetnika koji se vode u Centralnom registru računa Centralne banke mjesečno usklađuju sa podacima o aktivnim pravnim licima i preduzetnicima koji se vode u Centralnom registru privrednih subjekata (CRPS).

Shodno tome, vrši se ažuriranje i ostalih podataka koji se objavljuju u vezi sa sprovođenjem prinudne naplate.

2. Pokazatelji sprovođenja prinudne naplate na dan 31.08.2014. godine

Na dan 31.08.2014. godine, u blokadi je bilo 13.774 izvršna dužnika što je u odnosu na stanje od 31.07.2014. godine kad je bilo u blokadi 13.653 izvršna dužnika, više za 0,89%.

U vrijednosnom smislu, na dan 31.08.2014. godine, ukupan iznos duga po osnovu koga je izvršeno blokiranje računa iznosio je 462.507.488,89 €, što je u odnosu na dan 31.07.2014.g., kada je dug iznosio 445.729.501,34 €, više za 3,76%.

Važno je napomenuti, da je na dan 31.08.2014. godine, koncentracija duga bila relativno velika, tako da je na primjer, 10 najvećih dužnika, odnosno 0,07% od ukupno evidentiranih dužnika, učestvovalo sa 14,01% u ukupnom iznosu blokade, što znači da je njihova blokada iznosila 64.799.939,45 €.

Pedeset  najvećih dužnika, koji čine 0,36% od ukupno evidentiranih dužnika, učestvovalo je 39,33% u ukupnom iznosu blokade, što znači da je njihova blokada iznosila 181.914.729,53 €.

3. Vrijeme trajanja prinudne naplate na dan 31.08.2014. godine

Dana 31.08.2014. godine, u neprekidnoj blokadi do jedne godine je bilo 2.178  izvršnih dužnika čija blokada je iznosila 68.497.048,01 € što čini 14,81% ukupnog iznosa blokade, dok je duže od godinu dana bilo u blokadi 11.596  izvršnih dužnik sa iznosom blokade od 394.010.440,88 €, što čini 85,19% ukupnog iznosa blokade.

Dana 31.08.2014. godine, u neprekidnoj blokadi duže od 30 dana i sa iznosom blokade većim od 10.000 € bilo je 2.948 izvršnih dužnika i njihova blokada računa iznosila je 431.523.478,70 €, što čini 93,30% ukupnog iznosa blokade.

Prilog

Copyright 2007 © Centralna banka Crne Gore
Created by Božo Cvetkovski