Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.
     Kursna lista
Referentni devizni kurs eura na dan:
25.05.2016.
Vrijednost jednog eura izražena
u drugoj valuti
   Napomena:
   Kursevi iz ove liste primjenjuju se
   od 00:00 sati 26.05.2016. godine.
    Download
    Arhiva kursne liste
    Kursna lista - kalendar
Get Adobe Flash player

Pokazatelji prinudne naplate

Datum posljednje izmjene: 06.05.2016. godine

1. Broj pravnih lica i preduzetnika u Centralnom registru transakcionih računa na dan 30.04.2016. god.

U Centralnom registru transakcionih računa na dan 30.04.2016. godine, bilo je 78.483 pravnih lica i preduzetnika, i u odnosu na stanje od 31.03.2016. godine, kada je bilo evidentirano 78.039  pravnih lica i preduzetnika, došlo je do povećanja broja za 0,57%.

Napominjemo da se od 30.06.2012. godine podaci o broju pravnih lica i preduzetnika koji se vode u Centralnom registru transakcionih računa Centralne banke mjesečno usklađuju sa podacima o aktivnim pravnim licima i preduzetnicima koji se vode u Centralnom registru privrednih subjekata (CRPS).

Shodno tome, vrši se ažuriranje i ostalih podataka koji se objavljuju u vezi sa sprovođenjem prinudne naplate.

2. Pokazatelji sprovođenja prinudne naplate na dan 30.04.2016. godine

Na dan 30.04.2016. godine, u blokadi je bilo 15.161  izvršnih dužnika što je u odnosu na stanje od 31.03.2016. godine kad je bio u blokadi 15.100  izvršnih dužnika, više za 0,40%.

U vrijednosnom smislu, na dan 30.04.2016. godine, ukupan iznos duga po osnovu koga je izvršeno blokiranje računa iznosio je 566.446.886,45 €, što je u odnosu na dan 31.03.2016.g., kada je dug iznosio 546.755.616,07 €, više za 3,60%.

Važno je napomenuti, da je na dan 30.04.2016. godine, koncentracija duga bila relativno velika, tako da je na primjer, 10 najvećih dužnika, odnosno 0,07% od ukupno evidentiranih dužnika, učestvovalo sa 12,42% u ukupnom iznosu blokade, što znači da je njihova blokada iznosila 70.331.232,00 €.

Pedeset najvećih dužnika, koji čine 0,33% od ukupno evidentiranih dužnika, učestvovalo je 35,94% u ukupnom iznosu blokade, što znači da je njihova blokada iznosila 203.577.118,41 €.

3. Vrijeme trajanja prinudne naplate na dan 30.04.2016. godine

Dana 30.04.2016. godine, u neprekidnoj blokadi do jedne godine je bilo 2.246 izvršnih dužnika čija blokada je iznosila 38.320.329,98 € što čini 6,76% ukupnog iznosa blokade, dok je duže od godinu dana bilo u blokadi 12.915  izvršnih dužnika sa iznosom blokade od 528.126.556,47 €, što čini 93,23% ukupnog iznosa blokade.

Dana 30.04.2016. godine, u neprekidnoj blokadi duže od 30 dana i sa iznosom blokade većim od 10.000 € bilo je 3.472 izvršna dužnika i njihova blokada računa iznosila je 539.451.007,54 €, što čini 95,23% ukupnog iznosa blokade.

Prilog

 

 

Copyright 2007 © Centralna banka Crne Gore