Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.
     Kursna lista
Referentni devizni kurs eura na dan:
09.12.2016.
Vrijednost jednog eura izražena
u drugoj valuti
   Napomena:
   Kursevi iz ove liste primjenjuju se
   od 00:00 sati 10.12.2016. godine.
    Download
    Arhiva kursne liste
    Kursna lista - kalendar
Get Adobe Flash player


Statistika

Datum posljednje izmjene: 14.11.2016. g.

Pokazatelji realizovanog nacionalnog platnog prometa*

U oktobru mjesecu za 21 radni dan, odnosno za 10.710 minuta produkcije realizovano je ukupno 2.606.992 naloga u nacionalnom platnom prometu.

Od toga, u RTGS sistemu i DNS sistemu (Platnom sistemu Centralne banke Crne Gore)** je realizovano 794.812 naloga (30.49%) dok je u internom platnom prometu, čiji su nosioci poslovne banke, realizovano 1.812.180 naloga (69.51%).

Vrijednost  ukupno realizovanog nacionalnog platnog prometa iznosila je 2,19 mlrd. EUR-a, od čega je 941,56 mil. EUR-a (43,02%) realizovano u RTGS sistemu i DNS sistemu, a  1,25 mlrd. EUR-a (56,98%) u internom platnom prometu.

Za 10.710 minuta produkcije u proteklom mjesecu nije bilo zastoja u radu sistema,  te je raspoloživost RTGS sistema i DNS sistema bila 100,00%.

Prilog

 

Realizovani platni promet u zemlji u 2015. godini

U 2015.godini tokom 254 radnih dana, tj. 129.540 minuta produkcije realizovano je 30.164.632 naloga u nacionalnom platnom prometu, od čega 8.979.882 naloga (29,77%) u Platnom sistemu Centralne banke (RTGS sistemu i DNS sistemu), a 21.184.750 naloga (70,23%) u internom platnom prometu.

Vrijednost realizovanog nacionalnog platnog prometa iznosila je 24,03 mlrd. EUR-a, od čega je 11,12 mlrd. EUR-a (46,28%) realizovano u Platnom sistemu Centralne banke (RTGS sistemu i DNS sistemu), a 12,91 mlrd. EUR-a (53,72%) u internom platnom prometu čiji su nosioci poslovne banke.

Više informacija:   Godišnji izvještaj o radu CBCG

 

*  Zakon o platnom prometu (“Sl.list CG” br. 62/13, 6/14)
** Pravila rada Platnog sistema Centralne Banke Crne Gore (“Sl.list CG” br.48/14, 57/14)


 

 

Copyright 2007 © Centralna banka Crne Gore