Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.
     Kursna lista
Referentni devizni kurs eura na dan:
21.06.2018.
Vrijednost jednog eura izražena
u drugoj valuti
   Napomena:
   Kursevi iz ove liste primjenjuju se
   od 00:00 sati 22.06.2018. godine.
    Download
    Arhiva kursne liste
    Kursna lista - kalendar
Get Adobe Flash player


Saopštenja 2007 - Januar

30.1.2007. godine - Saradnja CBCG i NBM

29.1.2007. godine - Novi Zakon o bankama

18.1.2007. godine - Istorijski događaj: Crna Gora postala članica MMF-a

16.1.2007. godine - NAJAVA: Crna Gora uskoro članica MMF-a


CENTRALNA BANKA CRNE GORE
Podgorica, 30.1.2007. godine

Saradnja CBCG i NBM

Predsjednik Savjeta CBCG Ljubiša Krgović i guverner Narodne banke Makedonije Petar Gošev, potpisali su danas u Skoplju Memorandum o razumijevanju između Centralne banke Crne Gore i Narodne banke Makedonije.


 
Memorandumom je utvrđena saradnje dvije centralne banke u oblasti kontrole banaka i dogovorena razmjena podataka i iskustava u oblasti monetarne politike. Krgović i Gošev razgovarali su o modelima supervizije banaka i promjenama standarda kako bi se išlo i korak sa novim izazovima u ovoj oblasti, korporativnom upravljanju u bankama i prekograničnoj saradnji. Oni su naglasili potrebu da na putu evropskih integracija, dvije centralne banke zajedno djeluju kako bi se postigli standardi EU.  Saradnja CBCG i NBM utoliko važnija što u Crnoj Gori i Makedoniji, kao i u ostalim zemljama regiona danas posluju iste, velike evropske banke. Ovim tipom saradnje dodatno se unapređuju standardi kontrole banaka kako bi se odgovorilo na sve veće izazove u ovoj oblasti, ojačala, modernizovala i integrisala finansijska tržišta.
 
 
Centralna banka Crne Gore na ovom polju već ima ugovore o saradnji sa centralnim bankama Slovenije, Srbije i Albanije. Na globalnom svjetskom tržištu ustaljena je praksa povezivanja banaka i bankarskih grupacija, razmjena njihovih podataka i iskustava kako bi se spriječila pojava eventualnih kriza koje mogu uzdrmati čitav sistem.


CENTRALNA BANKA CRNE GORE
Podgorica, 29.1.2007. godine

Novi Zakon o bankama

Savjet Centralne banke Crne Gore na današnjoj sjednici, predsjedavao predsjednik Ljubiša Krgović, usvojio je nacrt  Novog zakona o bankama koji će biti predat Skupštini na razmatranje.

Novi Zakon o bankama predviđa značajne novine kojima su obuhvaćeni svi standardi bankarskog poslovanja u skladu sa Bazelskim okvirom i principima korporativnog upravljanja bankama.  Zakonom je definisan sistem kontrolne funkcije, uslovi i način rada finansijskih institucija i dr. Osnovni ciljevi koji se žele postići predloženim zakonom je da se obezbijede zakonske pretpostavke za širenje bankarskog tržišta, uključujući i otvaranje filijala stranih banaka bez statusa pravnog lica, da se unaprijede rješenja iz važećeg zakona i stvori pravni prostor za postepenu tranziciju ka Bazelu II.

Analiza uticaja stranih banaka na naš bankarski sektor, pokazala je da uz određene restrikcije u pogledu pristupa stranih banaka našem finansijskom tržištu, kao i uz odgovarajuća ograničenja u poslovanju i adekvatnu kontrolu, filijale stranih banaka mogu doprinijeti razvoju finansijskog sektora u Republici, a da pritom ne ugroze postojeći bankarski sistem. Naše je opredjeljenje da se ulazak na naše finansijsko tržište odobri samo kvalitetnim bankama. Stoga sve strane banke koje planiraju da u Crnoj Gori otvore filijalu moraju imati najmanje rejting A, odnosno njegov ekvivalent, a za izdavanje odobrenja neophodno je i postojanje adekvatnog sistema zaštite depozita u zemlji matične banke, u koji će biti uključena i njena filijala. 

Novim Zakonom se propisuje minimalni koeficijent solventnosti od 10% umjesto dosadašnjih 8%, jer iskustvo i analize našeg bankarskog sektora pokazuju da nivo adekvatnosti kapitala od 8%, nije dovoljan za crnogorske prilike kao garancija da će banka izvršiti svoje obaveze prema deponentima i drugim povjeriocima.

Predloženi nacrt sadrži i norme o zaštiti potrošača, kojima se utvrđuju određene obaveze banaka u cilju zaštite njihovih klijenata. Te se norme odnose na informisanje klijenata, obračun i iskazivanje efektivne kamatne stope na kredite, zabrani uslovljavanja klijenata i obaveznom postupku razmatranja prigovora klijenata koji proizilaze iz odnosa sa bankom.

Novim Zakonom o bankama ide se ka usklađivanju bankarske regulative i prakse, kao ključnog elementa održavanja stabilnosti i sigurnosti bankarskog sistema i sprečavanja pojave specifičnih situacija u praksi, koje se ne mogu podvesti pod postojeća zakonska rješenja.


CENTRALNA BANKA CRNE GORE
Podgorica, 18.1.2007. godine

Istorijski događaj: Crna Gora postala članica MMF-a

Crna Gora je prvi put kao samostalna država postala članica Međunarodnog monetarnog fonda. Na svečanoj ceremoniji koja je danas, 18. januara, 2007. godine, održana u Vašingtonu, u američkom Stejt departmentu (State Department), Statut MMF-a potpisao je predsjednik Savjeta CBCG Ljubiša Krgović.

Krgović je guverner RCG u MMF-u, dok je zamjenik gen. dir. CBCG Goran Knežević, njegov zamjenik u Fondu. Kao punopravnog, 185. člana MMF-a, Crnu Goru u ovoj izuzetno važnoj instituciji  predstavlja Centralna banka. Naš je osnovni cilj dostojno predstavljanje Crne Gore i dalje unapređenje saradnje sa Fondom.

Nakon učlanjenja Crne Gore u MMF  i ministar finansija RCG Igor Lukšić potpisao dokument o pristupanju članstvu grupacije Svjetske banke. Crna Gora ovim je zaokružila  integraciju u međunarodni ekonomski sistem.

Članstvo u MMF-u Crnoj Gori će povećati kredibilitet u međunarodnim krugovima i otvoriti vrata novim strateškim investicijama. Veliki međunarodni investitori, upravo se preko izvještaja MMF-a obavještavaju o ekonomskoj situaciji u zemlji u koju žele da investiraju svoj kapital i kroz te izvještaje oni saznaju da zemlja nije rizična za strana ulaganja i da se u njoj vode dobre politike. Crnoj Gori trenutno nisu potrebni krediti MMF-a, ali nam članstvo u toj organizaciji omogućava da se u slučaju potrebe obezbijedi kreditna podrška sa kojom se lakše može prevazići eventualna kriza. Pored toga što će članstvo Crnoj Gori pružiti mogućnost uzimanja kredita, eksperti MMF-a svim zemljama članicama obezbjeđuju i besplatnu tehničku pomoć, vrše analize finansijskog sistema i daju preporuke za vođenje ekonomske politike.

Predsjednik Savjeta CBCG Ljubiša Krgović potpisuje original Statuta MMF-a, u američkom State Department-u

Originali Statuta MMF-a i svjetske banke koji se čuvaju u arhivu Američkog State Departmenta

Crnogorska delegacija koja je 18.01.2007. godine u Vašingtonu, prisustvovala učlanjenju Crne Gore kao samostalne države u MMF i Svetsku banku


CENTRALNA BANKA CRNE GORE
Podgorica, 18.1.2007. godine

Istorijski događaj za Crnu Goru : Crna Gora postala članica MMF-a

Crna Gora je postala 185. članica Međunarodnog monetarnog fonda. Na svečanoj ceremoniji koja je danas održana u Vašingtonu, u američkom Stejt departmentu (State Department), Statut MMF-a potpisao je predsjednik Savjeta CBCG Ljubiša Krgović.

Krgović je guverner RCG u MMF-u, dok je zamjenik gen. dir. CBCG Goran Knežević, njegov zamjenik u Fondu. Kao punopravnog člana Crnu Goru u ovoj izuzetno važnoj instituciji  predstavlja Centralna banka. Naš je osnovni cilj dostojno predstavljanje Crne Gore i dalje unapređenje saradnje sa Fondom.

Danas je u Vašingtonu, nakon učlanjenja Crne Gore u MMF,  i ministar finansija RCG Igor Lukšić potpisao dokument o pristupanju članstvu grupacije Svjetske banke. Crna Gora ovim je zaokružila  integraciju u međunarodni ekonomski sistem.

Članstvo u MMF-u Crnoj Gori će povećati kredibilitet u međunarodnim krugovima i otvoriti vrata novim strateškim investicijama. Veliki međunarodni investitori, upravo se preko izvještaja MMF-a obavještavaju o ekonomskoj situaciji u zemlji u koju žele da investiraju svoj kapital i kroz te izvještaje oni saznaju da zemlja nije rizična za strana ulaganja i da se u njoj vode dobre politike. Crnoj Gori trenutno nisu potrebni krediti MMF-a, ali nam članstvo u toj organizaciji omogućava da se u slučaju potrebe obezbijedi kreditna podrška sa kojom se lakše može prevazići eventualna kriza. Pored toga što će članstvo Crnoj Gori pružiti mogućnost uzimanja kredita, eksperti MMF-a svim zemljama članicama obezbjeđuju i besplatnu tehničku pomoć, vrše analize finansijskog sistema i daju preporuke za vođenje ekonomske politike.


CENTRALNA BANKA CRNE GORE
Podgorica, 16.1.2007. godine

NAJAVA: Crna Gora uskoro članica MMF-a

Predsjednik Savjeta Centralne banke Crne Gore Ljubiša Krgović sa saradnicima, putuje sjutra u Vašington, gdje će u četvrtak 18. januara, na svečanoj ceremoniji u State Department-u potpisati Statut o pristupanju Crne Gore Međunarodnom monetarnom fondu.  

Vlada Crne Gore ovlastila je predsjednika Savjeta CBCG Ljubišu Krgovića, da u ime Republike Crne Gore potpiše propratno pismo, deponuje Instrument prihvatanja i potpiše original Statuta Fonda i deponuje Instrument učešća u Odjeljenju za specijalna prava vučenja Fonda.

Crna Gora postaće 185. članica MMF-a, a kao punopravnog člana Crnu Goru u ovoj izuzetno važnoj instituciji  predstavlja Centralna banka, odnosno predsjednik Savjeta Ljubiša Krgović, kao guverner RCG u Fondu. Zamjenik guvernera u toj međunatodnoj finansijskoj instituciji je Goran Knežević, zamjenik gen. dir. CBCG za kontrolu banaka. Članstvo u MMF-u od izuzetne je važnosti zbog budućeg  rejtinga naše zemlje i ono je odličan signal svim potencijalnim investitorima  koji su spremni da ulažu u Crnu Goru.

Tokom boravka u Vašingtonu, delegacija Centralne banke, u sastavu predsjednik Savjeta Ljubiša Krgović, zamjenik gen. dir. Goran Knežević, direktor za međunarodnu saradnju Snežana Milić i menadžer za odnose s javnošću Radica Zeković, susrešće se i sa izvršnim direktorom MMF-a Rodrigom de Ratom.

Delegacija CBCG imaće i više bilateralnih susreta sa značajnim investitorima iz međunarodnih finansijskih krugova.

 

Copyright 2007 © Centralna banka Crne Gore