Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.
     Kursna lista
Referentni devizni kurs eura na dan:
21.06.2018.
Vrijednost jednog eura izražena
u drugoj valuti
   Napomena:
   Kursevi iz ove liste primjenjuju se
   od 00:00 sati 22.06.2018. godine.
    Download
    Arhiva kursne liste
    Kursna lista - kalendar
Get Adobe Flash player


Saopštenja 2007 - Maj

30.5.2007. godine - Savjet Centralne banke: Rast BDP za 6,6%


CENTRALNA BANKA CRNE GORE
Podgorica, 30.5.2007. godine

Savjet Centralne banke: Rast BDP za 6,6%

Savjet CBCG, na današnjoj sjednici, predsjedavao predsjednik Savjeta Ljubiša Krgović,  usvojio je Finansijski izvještaj Centralne banke za 2006. godinu i donio  odluku o rasporedu neto prihoda.

Na današnoj sjednici, usvojen je i Izvještaj glavnog ekonomiste za prvi kvartal 2007. godine.  Bruto domaći proizvod ostvaren u prvom kvartalu iznosi  433,9 miliona eura, što predstavlja realni rast od 6,6% u odnosu na isti period lani. Cijene u Crnoj Gori mjerene indeksom troškova života, u martu su u odnosu na kraj prethodne godine porasle za 0,6%. Na godišnjem nivou, cijene su bile više za 2,4%.

Visok rast bilježe depoziti stanovništva koji su u odnosu na posljednjih dvanaest mjeseci povećani za 213%. Industrijska proizvodnja je bila niža za 5,3% u poređenju sa istim periodom prethodne godine. Broj turista koji je posjetio Crnu Goru u I kvartalu ove godine u odnosu na isti period lani, bio je viši za 31%, a broj ostvarenih noćenja za 38%.  Deficit tekućeg računa platnog bilansa u prvom kvartalu ove godine iznosio je 176 miliona eura i u odnosu na isti period prethodne godine, povećan je za 34%. Kretanje deficita tekućeg računa platnog bilansa je, sa jedne strane, posledica investicionog buma, a sa druge strane nekonkurentnosti crnogorske privrede.

Međutim, da crnogorska privreda ima visok potencijal rasta ukazuje izuzetno visok priliv stranih direktnih investicija. Prema preliminarnim podacima, u prvom kvartalu ove godine ukupan priliv SDI iznosio je 195,4 miliona eura, što u odnosu na isti period prethodne godine predstavlja rast od 193%. Visok priliv stranih direktnih investicija, u srednjoročnom periodu, trebalo bi da doprinese poboljšanju konkurentnosti crnogorske privrede

 

Copyright 2007 © Centralna banka Crne Gore