Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.
     Kursna lista
Referentni devizni kurs eura na dan:
25.04.2018.
Vrijednost jednog eura izražena
u drugoj valuti
   Napomena:
   Kursevi iz ove liste primjenjuju se
   od 00:00 sati 26.04.2018. godine.
    Download
    Arhiva kursne liste
    Kursna lista - kalendar
Get Adobe Flash player


Saopštenja 2010 - Mart

30.03.2010. godine - Kvadratni metar stambenog objekta u martu u Podgorici  iznosi 1.128,3 eura-što je pad od 8,4 % u odnosu na septembar 2009. godine

16.03.2010. godine - NAJAVA: Devet godina stabilnosti, sigurnosti i povjerenja

11.03.2010. godine - NAJAVA: Unaprjeđenje saradnje na regionalnom nivou

10.03.2010. godine - NAJAVA: Unaprjeđenje saradnje na regionalnom nivou

01.03.2010. godine - II Finansijski rezultat poslovanja privrednih društava Crne Gore u 2008. godini


CENTRALNA BANKA CRNE GORE
Podgorica, 30.03.2010. godine

Kvadratni metar stambenog objekta u martu u Podgorici iznosi 1.128,3 eura - što je pad od 8,4 % u odnosu na septembar 2009. godine

U okviru istraživanja tržišta nekretnina, CBCG sprovodi redovnu anketu o kretanju cijena stambenih objekata u Podgorici. Izračunavanje prosječne cijene stambenog prostora, za prvi kvartal 2010. bazirano je na uzorku izvedenom od 72.917 stanova koji odgovaraju lokacijama Podgorica 1, Podgorica 2 i Podgorica 3. Ove tri katastarske opštine od ukupno osamdeset i dvije, prema podacima Uprave za nekretnine, predstavljaju najreprezentativniji dio Podgorice, obzirom da obuhvataju uža gradska naselja.
  
Prema najnovijim podacima  za prvi kvartal 2010, prosječni kvadratni metar stambenog objekta u martu mjesecu 2010. godine, u Podgorici iznosi 1.128,3 eura, što predstavlja pad od 8,4 % u odnosu na cjenu m2 iz septembra 2009. Ovakvo kretanje cijena slično je sa tržištem nekretnina u Hrvatskoj i Srbiji, gdje je pema navodima agencija za promet nekretnina, nastavljen trend pada iz 2009. godine, u prosjeku za oko 20-25% u odnosu na period buma na ovim tržištima.
  
U slučaju Crne Gore, taj pad je još drastičniji. Naime, cijene nekretnina iz avgusta 2007. usljed pucanja balona na tržištu nekretnina i dalje su u stalnom padu. Tako je metar kvadratni stambenog prostora u Podgorici, na kraju 2007. u prosjeku iznosio 1696,7 eura. Na kraju 2008. je iznosio 1506,7 eura, odnosno 1231,8 eura na kraju 2009. godine, dok u prvom kvartalu 2010. procječna cijena metra kvadratnog iznosi 1128,3 eura. To znači da je od kraja buma na tržištu nekretnina do sada, pad cijena nekretnina u Crnoj Gori iznosio 33,5%,
  
U ovom periodu, prosječna vrijednost metra kvadratnog kuće je blago rasla. Tako je prosječna vrijednost m2  stambenog objekta – kuće iznosila u prosjeku 1044,04  eura, što predstavlja marginalni rast od 2,3% u odnosu na prethodni kvartal. Međutim, vrijednost stambenog objekta – stana iznosi 1208,24 eura, što predstavlja pad od 9,31% u odnosu na poslednji kvartal 2009. godine.
 
Kada govorimo o cijenama stambenog prostora u tri zone Podgorice, u odnosu na prethodnu anketu, došlo je do određenih promjena u cijeni stambenih objekta koji su najizraženiji u zoni Podgorica 2 i Podgorica 3. Naime, cijena u zoni Podgorica 1  (uži Centar- Bulevar Lenjina, Ulica Slobode, Bulevar Sv Petra Cetinskog, Ulica Vasa Raičkovića, Ivana Vujoševića, itd), je drastično pala i iznosi 1254,78 eura, što predstavlja pad od 17,85%, pri čemu i dalje postoji rigidnost cijena pojedinih kompleksa u ovoj zoni, čija cijena i dalje dostiže 2500 eura. Sa druge strane, u Podgorici 2 (širi centar, Zagorič, Pod Goricom, Novaka Miloševa, Blok 6, itd) imamo stagnaciju cijena, tako da je ona u prvom kvartalu 2010. godine iznosila 1150,4 eura, što je pad od 0,47%.
 
Konačno, cijena metra kvadratnog stambenog prostora u Podgorici 3 (Stari Aerodrom, Konik, Ćemovsko polje, Cvijetin brijeg, Stara Varoš, itd) blago je porasla, tako da je prosječna cijena kvadratnog metra u ovoj zoni iznosila 1044,05 eura, što predstavlja rast od 3,4% u odnosu na protekli kvartal.

Kada govorimo o kreditnoj aktivnosti, prema preliminarnim podacima za januar 2010. godine, učešće stambenih kredita u ukupnom portfoliju iznosi oko 15%, odnosno 356,4 miliona eura, dok učešće kredita za izgardnju i adaptaciju građevinskih objekata, iznosi 16,8% odnosno 400,3 miliona eura..

Stabilnost, sigurnost i povjerenje!

Centralna banka Crne Gore
Bankar države
www.cb-cg.org 


CENTRALNA BANKA CRNE GORE
Podgorica, 16.03.2010. godine

NAJAVA: Devet godina stabilnosti, sigurnosti i povjerenja

Povodom obilježavanja dana svog osnivanja, Centralna banka Crne Gore organizuje konferenciju za novinare, u srijedu 17. marta, sa početkom u 12 sati. Na konferenciji,  prisutne će pozdraviti guverner CBCG Ljubiša Krgović, a glavni ekonomista CBCG Nikola Fabris, održaće kratku prezentaciju posvećenu jubileju Banke.

Nakon konferencije za novinare, biće upriličeno Koktel-druženje u restoranu Centralne banke.

Dobrodošli!

Stabilnost, sigurnost i povjerenje!

Centralna banka Crne Gore
Bankar države
www.cb-cg.org 


CENTRALNA BANKA CRNE GORE
Podgorica, 11.03.2010. godine

NAJAVA: Unaprjeđenje saradnje na regionalnom nivou

Ispravka:

Guverneri Narodne banke Srbije  Radovan Jelašić, Centralne banke BiH Kemal Kozarić i guverner Centralne banke Crne Gore Ljubiša Krgović,  održaće konferenciju za novinare u prostorijama Centralne banke, danas, sa početkom u 13 30 sati, umjesto u 13 00 sati kako je ranije bilo najavljeno.


CENTRALNA BANKA CRNE GORE
Podgorica, 10.03.2010. godine

NAJAVA: Unaprjeđenje saradnje na regionalnom nivou

Guverneri Narodne banke Srbije  Radovan Jelašić, Centralne banke BiH Kemal Kozarić i guverner Centralne banke Crne Gore Ljubiša Krgović,  sastaće se sjutra u Podgorici kako bi razmotrili unaprjeđenje saradnje tri institucije, u cilju jačanja stabilnosti finansijskog sektora. Na sastanku će biti razmijenjena iskustva i stavovi o aktuelnoj situaciji i aktivnostima koje su centralne banke preduzele radi ublažavanja efekata globalne krize, jačanja povjerenja u bankarski sektor i očuvanja finansijske i makroekonomske stabilnosti. Guverneri centralnih banaka Srbije, Bosne i Hercegovine i Crne Gore, ocijeniće dosadašnju saradnju na tom planu i predstaviti planove za naredni period.

S tim u vezi guverneri Jelašić, Kozarić i Krgović održaće konferenciju za novinare u prostorijama Centralne banke, sjutra,  11. marta, sa početkom u 13 sati.

Guverneri Centralnih banaka BiH i Crne Gore Kemal Kozarić i Ljubiša Krgović,  potpisaće i Protokol o poslovnoj saradnji u oblasti stručnog usavršavanja zaposlenih, koji CBCG već ima sa Narodnom bankom Srbije. Protokolom će se zajednički definisati potrebe za stručnim usavršavanjem zaposlenih, program saradnje i plan aktivnosti, kao i praćenje doprinosa zaposlenih unaprjeđenju poslovnih procesa. Polazeći od zajedničkih interesa, potrebe za  razmjenom iskustava i edukativnim radom, centralne banke će organizovati međusobne studijske posjete zaposlenih, stručne skupove, prezentacije naučnih radova i dobre prakse i druge zajedničke stručne projekte, u cilju sticanja i prenošenja znanja, ideja i pozitivnih međunarodnih iskustava.

 

Copyright 2007 © Centralna banka Crne Gore