Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.
     Kursna lista
Referentni devizni kurs eura na dan:
23.01.2017.
Vrijednost jednog eura izražena
u drugoj valuti
   Napomena:
   Kursevi iz ove liste primjenjuju se
   od 00:00 sati 24.01.2017. godine.
    Download
    Arhiva kursne liste
    Kursna lista - kalendar
Get Adobe Flash player


Platni bilans

Platni bilans Crne Gore je statistički izvještaj koji sistematski objedinjava, za određeni vremenski period, ekonomske transakcije između rezidenata i nerezidenata. Prema Zakonu o Centralnoj banci Crne Gore (“Sl. List CG” br. 40/10, 46/10 i 6/13), Zakonu o zvaničnoj statistici i statističkom sistemu (“Sl. List CG” br. 18/12) i  Zakonu o tekućim i kapitalnim poslovima sa inostranstvom (“Sl. List RCG” br. 45/05 i “Sl. List CG” br. 62/08, 40/11), Centralna banka izrađuje statistiku platnog bilansa Crne Gore. Platni bilans Crne Gore se kompilira u skladu sa metodologijom Međunarodnog monetarnog fonda (IMF Balance of Payments and International Investment Position Manual, 6th edition, 2009) i regulativama EU u oblasti platnog bilansa. Na osnovu navedenih zakona, Odluke o statističkim podacima koji se dostavljaju Centralnoj banci za potrebe sastavljanja platnog bilansa Crne Gore (“Sl. List CG” br. 61/12) i Odluke o vođenju posebne evidencije o tekućim i kapitalnim poslovima sa inostranstvom i dostavljanju podataka o tim poslovima Centralnoj banci Crne Gore („Sl. List CG” br. 38/10), vrši se prikupljanje i kompilacija podataka neophodnih za izradu platnog bilansa. Podaci se objavljuju kvartalno u eurima.

Ažurirano: 16.01.2017. godine

Copyright 2007 © Centralna banka Crne Gore