Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.
     Kursna lista
Referentni devizni kurs eura na dan:
27.11.2015.
Vrijednost jednog eura izražena
u drugoj valuti
   Napomena:
   Kursevi iz ove liste primjenjuju se
   od 00:00 sati 28.11.2015. godine.
    Download
    Arhiva kursne liste
    Kursna lista - kalendar
Get Adobe Flash player

Kalendar objavljivanja
(finansijske statistike i statistike ekonomskih odnosa sa inostranstvom)

 

R. br. Statistika Period za koji se podatak odnosi Datum objavljivanja
2015
JANUAR
1

Monetarna statistika

Decembar 2014. 21. januar 2015.
2

Statistika kamatnih stopa

Decembar 2014. 21. januar 2015.
3

Tržište novca i kapitala

Decembar 2014. 21. januar 2015.
4

Ekonomski odnosi sa inostranstvom
  -  Platni bilans
  -  Potraživanja CBCG od nerezidenta

 
 
Decembar 2014.
 
 
21. januar 2015.
5

Platni promet

Decembar 2014. 21. januar 2015.
FEBRUAR
1

Monetarna statistika

Januar 2015. 21. februar 2015.
2

Statistika kamatnih stopa

Januar 2015. 21. februar 2015.
3

Tržište novca i kapitala

Januar 2015. 21. februar 2015.
4

Ekonomski odnosi sa inostranstvom
  -  Platni bilans
  -  Potraživanja CBCG od nerezidenta

 
 
Januar 2015.
 
 
21. februar 2015.
5

Platni promet

Januar 2015. 21. februar 2015.
MART
1

Monetarna statistika

Februar 2015. 21. mart 2015.
2

Statistika kamatnih stopa

Februar 2015. 21. mart 2015.
3

Tržište novca i kapitala

Februar 2015. 21. mart 2015.
4

Ekonomski odnosi sa inostranstvom
  -  Platni bilans

  -  Potraživanja CBCG od nerezidenta


Godišnji podaci za 2014. 
Februar 2015.
 
27. mart 2015. 

21. mart 2015.
5

Platni promet

Februar 2015. 21. mart 2015.
APRIL
1

Monetarna statistika

Mart 2015. 21. april 2015.
2

Statistika kamatnih stopa

Mart 2015. 21. april 2015.
3

Tržište novca i kapitala

Mart 2015. 21. april 2015.
4

Ekonomski odnosi sa inostranstvom
  -  Platni bilans
  -  Potraživanja CBCG od nerezidenta

 
 
Mart 2015.
 
 
21. april 2015.
5

Platni promet

Mart 2015. 21. april 2015.
MAJ
1

Monetarna statistika

April 2015. 20. maj 2015.
2

Statistika kamatnih stopa

April 2015. 20. maj 2015.
3

Tržište novca i kapitala

April 2015. 20. maj 2015.
4

Ekonomski odnosi sa inostranstvom
  -  Platni bilans
  -  Potraživanja CBCG od nerezidenta

 
 
April 2015.
 
 
20. maj 2015.
5

Platni promet

April 2015. 20. maj 2015.
JUN
1

Monetarna statistika

Maj 2015. 20. jun 2015.
2

Statistika kamatnih stopa

Maj 2015. 20. jun 2015.
3

Tržište novca i kapitala

Maj 2015. 20. jun 2015.
4

Ekonomski odnosi sa inostranstvom
  -  Platni bilans
  -  Potraživanja CBCG od nerezidenta

 
I kvartal 2015. 
Maj 2015.
 
26. jun 2015. 
20. jun 2015.
5

Platni promet

Maj 2015. 20. jun 2015.
JUL
1

Monetarna statistika

Jun 2015. 21. jul 2015.
2

Statistika kamatnih stopa

Jun 2015. 21. jul 2015.
3

Tržište novca i kapitala

Jun 2015. 21. jul 2015.
4

Ekonomski odnosi sa inostranstvom
  -  Platni bilans
  -  Potraživanja CBCG od nerezidenta

 
 
Jun 2015.
 
 
21. jul 2015.
5

Platni promet

Jun 2015. 21. jul 2015.
AVGUST
1

Monetarna statistika

Jul 2015. 21. avgust 2015.
2

Statistika kamatnih stopa

Jul 2015. 21. avgust 2015.
3

Tržište novca i kapitala

Jul 2015. 21. avgust 2015.
4

Ekonomski odnosi sa inostranstvom
  -  Platni bilans
  -  Potraživanja CBCG od nerezidenta

 
 
Jul 2015.
 
 
21. avgust 2015.
5

Platni promet

Jul 2015. 21. avgust 20154.
SEPTEMBAR
1

Monetarna statistika

Avgust 2015. 22. septembar 2015.
2

Statistika kamatnih stopa

Avgust 2015. 22. septembar 2015.
3

Tržište novca i kapitala

Avgust 2015. 22. septembar 2015.
4

Ekonomski odnosi sa inostranstvom
  -  Platni bilans
  -  Potraživanja CBCG od nerezidenta

 
II kvartal 2015. 
Avgust 2015.
 
30. septembar 2015. 
22. septembar 2015.
5

Platni promet

Avgust 2015. 22. septembar 2015.
OKTOBAR
1

Monetarna statistika

Septembar 2015. 21. oktobar 2015.
2

Statistika kamatnih stopa

Septembar 2015. 21. oktobar 2015.
3

Tržište novca i kapitala

Septembar 2015. 21. oktobar 2015.
4

Ekonomski odnosi sa inostranstvom
  -  Platni bilans
  -  Potraživanja CBCG od nerezidenta

 
 
Septembar 2015.
 
 
21. oktobar 2015.
5

Platni promet

Septembar 2015. 21. oktobar 2015.
NOVEMBAR
1

Monetarna statistika

Oktobar 2015. 21. novembar 2015.
2

Statistika kamatnih stopa

Oktobar 2015. 21. novembar 2015.
3

Tržište novca i kapitala

Oktobar 2015. 21. novembar 2015.
4

Ekonomski odnosi sa inostranstvom
  -  Platni bilans
  -  Potraživanja CBCG od nerezidenta

 
 
Oktobar 2015.
 
 
21. novembar 2015.
5

Platni promet

Oktobar 2015. 21. novembar 2015.
DECEMBAR
1

Monetarna statistika

Novembar 2015. 22. decembar 2015.
2

Statistika kamatnih stopa

Novembar 2015. 22. decembar 2015.
3

Tržište novca i kapitala

Novembar 2015. 22. decembar 2015.
4

Ekonomski odnosi sa inostranstvom
  -  Platni bilans
  -  Potraživanja CBCG od nerezidenta

 
III kvartal 2015. 
Novembar 2015.
 
31. decembar 2015.
22. decembar 2015.
5

Platni promet

Novembar 2015. 22. decembar 2015.

 

Copyright 2007 © Centralna banka Crne Gore
Created by Božo Cvetkovski