Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.
     Kursna lista
Referentni devizni kurs eura na dan:
20.01.2017.
Vrijednost jednog eura izražena
u drugoj valuti
   Napomena:
   Kursevi iz ove liste primjenjuju se
   od 00:00 sati 21.01.2017. godine.
    Download
    Arhiva kursne liste
    Kursna lista - kalendar
Get Adobe Flash player

Kalendar objavljivanja
(finansijske statistike i statistike ekonomskih odnosa sa inostranstvom)

 

R. br. Statistika Period za koji se podatak odnosi Datum objavljivanja
2016
JANUAR
1

Monetarna statistika

Decembar 2015. 20. januar 2016.
2

Statistika kamatnih stopa

Decembar 2015. 22. januar 2016.
3

Tržište novca i kapitala

Decembar 2015. 20. januar 2016.
4

Ekonomski odnosi sa inostranstvom
  -  Potraživanja CBCG od nerezidenta

 
Decembar 2015.
 
20. januar 2016.
5

Platni promet

Decembar 2015. 20. januar 2016.
FEBRUAR
1

Monetarna statistika

Januar 2016. 19. februar 2016.
2

Statistika kamatnih stopa

Januar 2016. 22. februar 2016.
3

Tržište novca i kapitala

Januar 2016. 19. februar 2016.
4

Ekonomski odnosi sa inostranstvom
  -  Platni bilans

  -  Potraživanja CBCG od nerezidenta

Godišnji podaci za 2015. (preliminarni)

Januar 2016.
 
19. februar 2016.
 
19. februar 2016.
5

Platni promet

Januar 2016. 19. februar 2016.
MART
1

Monetarna statistika

Februar 2016. 18. mart 2016.
2

Statistika kamatnih stopa

Februar 2016. 22. mart 2016.
3

Tržište novca i kapitala

Februar 2016. 18. mart 2016.
4

Ekonomski odnosi sa inostranstvom
  -  Potraživanja CBCG od nerezidenta


Februar 2016.
 
18. mart 2016.
5

Platni promet

Februar 2016. 18. mart 2016.
APRIL
1

Monetarna statistika

Mart 2016. 20. april 2016.
2

Statistika kamatnih stopa

Mart 2016. 22. april 2016.
3

Tržište novca i kapitala

Mart 2016. 20. april 2016.
4

Ekonomski odnosi sa inostranstvom
  -  Potraživanja CBCG od nerezidenta

 
Mart 2016.
  
20. april 2016.
5

Platni promet

Mart 2016. 20. april 2016.
MAJ
1

Monetarna statistika

April 2016. 20. maj 2016.
2

Statistika kamatnih stopa

April 2016. 20. maj 2016.
3

Tržište novca i kapitala

April 2016. 20. maj 2016.
4

Ekonomski odnosi sa inostranstvom
  -  Platni bilans
  -  Potraživanja CBCG od nerezidenta

 
I kvartal 2016. 
April 2016.
 
20. maj 2016. 
20. maj 2016.
5

Platni promet

April 2016. 20. maj 2016.
JUN
1

Monetarna statistika

Maj 2016. 20. jun 2016.
2

Statistika kamatnih stopa

Maj 2016. 22. jun 2016.
3

Tržište novca i kapitala

Maj 2016. 20. jun 2016.
4

Ekonomski odnosi sa inostranstvom
   -  Potraživanja CBCG od nerezidenta

 
Maj 2016.
 
20. jun 2016.
5

Platni promet

Maj 2016. 20. jun 2016.
JUL
1

Monetarna statistika

Jun 2016. 20. jul 2016.
2

Statistika kamatnih stopa

Jun 2016. 22. jul 2016.
3

Tržište novca i kapitala

Jun 2016. 20. jul 2016.
4

Ekonomski odnosi sa inostranstvom
  -  Potraživanja CBCG od nerezidenta

 
Jun 2016.
 
20. jul 2016.
5

Platni promet

Jun 2016. 20. jul 2016.
AVGUST
1

Monetarna statistika

Jul 2016. 19. avgust 2016.
2

Statistika kamatnih stopa

Jul 2016. 22. avgust 2016.
3

Tržište novca i kapitala

Jul 2016. 19. avgust 2016.
4

Ekonomski odnosi sa inostranstvom
  -  Platni bilans
  -  Potraživanja CBCG od nerezidenta

 
II kvartal 2016. 
Jul 2016.
 
19. avgust 2016 
19. avgust 2016.
5

Platni promet

Jul 2016. 19. avgust 2016.
SEPTEMBAR
1

Monetarna statistika

Avgust 2016. 20. septembar 2016.
2

Statistika kamatnih stopa

Avgust 2016. 22. septembar 2016.
3

Tržište novca i kapitala

Avgust 2016. 20. septembar 2016.
4

Ekonomski odnosi sa inostranstvom
  -  Potraživanja CBCG od nerezidenta

 
Avgust 2016.
 
20. septembar 2016.
5

Platni promet

Avgust 2016. 20. septembar 2016.
OKTOBAR
1

Monetarna statistika

Septembar 2016. 20. oktobar 2016.
2

Statistika kamatnih stopa

Septembar 2016. 21. oktobar 2016.
3

Tržište novca i kapitala

Septembar 2016. 20. oktobar 2016.
4

Ekonomski odnosi sa inostranstvom
  -  Potraživanja CBCG od nerezidenta

 
Septembar 2016.
 
20. oktobar 2016.
5

Platni promet

Septembar 2016. 20. oktobar 2016.
NOVEMBAR
1

Monetarna statistika

Oktobar 2016. 18. novembar 2016.
2

Statistika kamatnih stopa

Oktobar 2016. 22. novembar 2016.
3

Tržište novca i kapitala

Oktobar 2016. 18. novembar 2016.
4

Ekonomski odnosi sa inostranstvom
  -  Platni bilans
  -  Potraživanja CBCG od nerezidenta

 
III kvartal 2016. 
Oktobar 2016.
 
 
18. novembar 2016.
5

Platni promet

Oktobar 2016. 18. novembar 2016.
DECEMBAR
1

Monetarna statistika

Novembar 2016. 20. decembar 2016.
2

Statistika kamatnih stopa

Novembar 2016. 22. decembar 2016.
3

Tržište novca i kapitala

Novembar 2016. 20. decembar 2016.
4

Ekonomski odnosi sa inostranstvom
  -  Potraživanja CBCG od nerezidenta

 
Novembar 2016.
 
20. decembar 2016.
5

Platni promet

Novembar 2016. 20. decembar 2016.

 

Copyright 2007 © Centralna banka Crne Gore