Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.
     Kursna lista
Referentni devizni kurs eura na dan:
19.12.2014.
Vrijednost jednog eura izražena
u drugoj valuti
   Napomena:
   Kursevi iz ove liste primjenjuju se
   od 00:00 sati 20.12.2014. godine.
    Download
    Arhiva kursne liste
    Kursna lista - kalendar
Get Adobe Flash player


Platni promet

Platni promet obuhvata sva plaćanja, gotovinska i bezgotovinska, koja se vrše između pravnih i fizičkih lica. Sa gledišta mjesta gdje se nalaze lica koja u njemu učestvuju, platni promet može biti domaći i međunarodni.

Domaći platni promet obuhvata međubankarski platni promet (bezgotovinski), koji se obavlja između učesnika u RTGS sistemu i DNS sistemu Centralne banke, i interni platni promet (bezgotovinski i gotovinski), koji se obavlja između klijenata koji imaju otvorene račune kod iste banke. Centralna banka Crne Gore objavljuje podatke o obimu i vrijednosti realizovanog međubankarskog platnog prometa, a u skladu sa Odlukom o izvještajima koji se dostavljaju Centralnoj banci Crne Gore u skladu sa Zakonom o bankama ("Sl. list Crne Gore", br. 68/08, 15/09 i 41/09), podatke o obimu i vrijednosti realizovanog internog platnog prometa.

Ažurirano: 21.11.2014. godine

Copyright 2007 © Centralna banka Crne Gore
Created by Božo Cvetkovski