Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.
     Kursna lista
Referentni devizni kurs eura na dan:
02.10.2015.
Vrijednost jednog eura izražena
u drugoj valuti
   Napomena:
   Kursevi iz ove liste primjenjuju se
   od 00:00 sati 03.10.2015. godine.
    Download
    Arhiva kursne liste
    Kursna lista - kalendar
Get Adobe Flash player

Statistika kamatnih stopa

Zakonom o Centralnoj banci Crne Gore (“Službeni list CG”, br. 40/10 i 46/10), Zakonom o bankama ("Sl. list Crne Gore", br. 17/08 i 44/10), Odlukom o izvještajima koji se dostavljaju Centralnoj banci Crne Gore u skladu sa Zakonom o bankama (“Sl.list Crne Gore”, br. 68/08, 15/09 i 41/09), kao i Odlukom o kreditnom registru ("Sl.list Crne Gore", br. 27/11),  Centralna banka Crne Gore je obavezna da izrađuje statistiku kamatnih stopa. Centralna banka Crne Gore prati statistiku kamatnih stopa banaka i mikrokreditnih finansijskih institucija.


Statistika kamatnih stopa banaka

Statistika kamatnih stopa banaka uključuje statistiku prosječno ponderisanih aktivnih (nominalnih i efektivnih) kamatnih stopa po sektorima, namjeni i ročnosti na stanja po postojećim poslovima i na novoodobrene kredite, iznose novoodobrenih kredita kao i statistiku prosječno ponderisanih pasivnih kamatnih stopa.

Ažurirano: 22.09.2015. godine


Statistika kamatnih stopa mikrokreditnih finansijskih institucija

Statistika kamatnih stopa mikrokreditnih finansijskih institucija uključuje statistiku prosječno ponderisanih aktivnih (nominalnih i efektivnih) kamatnih stopa po sektorima, namjeni i ročnosti na stanja po postojećim poslovima i na novoodobrene kredite, kao i iznose novoodobrenih kredita.

Ažurirano: 22.09.2015. godine

 

Copyright 2007 © Centralna banka Crne Gore
Created by Božo Cvetkovski