Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.
     Kursna lista
Referentni devizni kurs eura na dan:
03.07.2015.
Vrijednost jednog eura izražena
u drugoj valuti
   Napomena:
   Kursevi iz ove liste primjenjuju se
   od 00:00 sati 04.07.2015. godine.
    Download
    Arhiva kursne liste
    Kursna lista - kalendar
Get Adobe Flash player


Tržište novca i kapitala

Centralna banka Crne Gore, u svojstvu fiskalnog agenta države Crne Gore, organizuje  aukcije državnih zapisa sa rokom dospijeća od 28, 56, 91 i 182 dana. Ona objavljuje podatke o iznosu emisije i prodatih zapisa i postignutoj prosječnoj ponderisanoj kamatnoj stopi.

Centralna banka Crne Gore preuzima podatke od Montenegroberze o vrijednosti realizovanog prometa na crnogorskom tržištu kapitala (primarnom i sekundarnom), strukturi realizovanog prometa (akcije, razne vrste obveznica, akcije investicionih fondova), tržišnoj kapitalizaciji, koeficijentu obrta i kretanju berzanskih indeksa na mjesečnom nivou, sa ciljem praćenja kretanja na finansijskom tržištu.

Ažurirano: 24.06.2015. godine

Copyright 2007 © Centralna banka Crne Gore
Created by Božo Cvetkovski