FAQ


Najčešće postavljana pitanja

Centralna banka Crne Gore vrši zamjenu oštećenog euro novca (novčanice i kovani novac), koji je nepodoban za dalju upotrebu. Zamjena oštećenog euro novca vrši se bez nadoknade. Poslovne prostorije nalaze se u ulici Novaka Miloševa bb u Podgorici.


Osnovni preduslovi za zamjenu oštećene euro novčanice je prezentovanje više od 50% novčanice u jednom komadu ili da je prezentirana kompletna novčanica iscijepana na više komada, da je novčanica autentična, kao i da je porijeklo novčanice nesporno. Ukoliko su ispunjeni navedeni uslovi Centralna banka će izvršiti zamjenu oštećenog novca.


Prilikom zamjene novca vrši se identifikacija lica koje je donijelo novac na zamjenu, upisuju podaci o donosiocu i serijski brojevi novčanica.


Zamjenu novčanica sa većim stepenom oštećenja (natrule, zamašćene, umrljane, impregrirane...) Centralna banka Crne Gore može izvršiti, u posebnom postupku, uz saradnju sa nadležnim organima u Crnoj Gori ili inostranstvu.


Centralna banka Crne Gore neće vršiti zamjenu nepodobnih euro novčanica i kovanog novca ukoliko se radi o namjernom oštećenju, oštećenju sa nečasnim namjerama, ako se sumnja da euro novčanice i kovani novac potiču iz kaznenog djela, bitnijem gubitku težine kovanog novca i slično.


Za više detalja pogledati Odluku o provjeri podobnosti i autentičnosti i vraćanju u opticaj euro novčanica i kovanog novca, „Sl. list Crne Gore“ br. 35/11, 61/18.

U skladu sa čl. 294 Zakona o izvršenju i obezbjeđenju Centralna banka Crne Gore sprovodi izvršenje na novčanim sredstvima na računima pravnih lica i preduzetnika.


Centralna banka Crne Gore ne sprovodi izvršenje na novčanim sredstvima na računima fizičkih lica. 

Potrebno je podnijeti zahtjev u pisanoj formi u arhivi Centralne banke Crne Gore ili putem pošte. Zahtjev mora biti potpisan od strane ovlašćenog lica i pečatiran uz obavezno priložen dokaz o uplati naknade od 5,00 €, na poslovni račun Centralne banke Crne Gore 907-92001-82, a skladu sa tarifninim stavom 7.4 Odluke o utvrđivanju tarife po kojoj se obračunavaju naknade za vršenje usluga koje obavlja Centralna banka Crne Gore.


Ukoliko za Vašu firmu posjedujete kvalifikovani digitalni sertifikat, zahtjev i podatke možete predati/preuzeti elektronskim putem. Korisničko uputstvo o načinu elektronskog pristupa i korišćenju servisa za pristup podacima iz Sistema prinudne naplate i Centralnog registra transakcionih računa možete preuzeti na sajtu Centralne banke Crne Gore. (link).

U skladu sa članom 65  Zakona o platnom prometu, Centralna banka Crne Gore objavljuje podatke u vezi s postupkom prinudne naplate, i to nazive pravnih lica, odnosno preduzetnika, njihove matične brojeve, iznose blokade računa i broj dana neprekidnog trajanja blokade računa.


Navedeni podaci objavljuju se na internet stranici Centralne banke Crne Gore jednom mjesečno, prvog radnog dana po isteku mjeseca, po azbučnom redu naziva pravnih lica i preduzetnika, sa presjekom stanja na posljednji dan u mjesecu. (link

Potrebno je podnijeti zahtjev u pisanoj formi na arhivi Centralne banke Crne Gore ili putem pošte, koji mora biti potpisan od strane ovlašćenog lica i pečatiran uz obavezno priložen dokaz o uplati naknade od 5,00 €, na poslovni račun Centralne banke Crne Gore 907-92001-82, a skladu sa tarifninim stavom 7.4 Odluke o utvrđivanju tarife po kojoj se obračunavaju naknade za vršenje usluga koje obavlja Centralna banka Crne Gore.


Ukoliko za Vašu firmu posjedujete kvalifikovani digitalni certifikat, zahtjev možete predati elektronskim putem a potvrdu preuzeti elektronski, lično na arhivi Centralne banke Crne Gore ili putem pošte. Korisničko uputstvo o načinu elektronskog pristupa I korišćenju servisa za pristup podacima iz Sistema prinudne naplate i Centralnog registra transakcionih računa možete preuzeti na sajtu Centralne banke Crne Gore. (link).

U skladu sa članom 208 Zakona o izvršenju i obezbjeđenju Centralna banka Crne Gore, na zahtjev izvršnog dužnika i povjerioca, izdaje sljedeće potvrde i preglede:

  • potvrdu da pravno lice ili preduzetnik nema evidentirane osnove ili naloge u prinudnoj naplati,
  • potvrdu o broju dana blokade računa izvršnog dužnika (na određeni datum ili za određeni period),
  • potvrdu o ukupno neizmirenim obavezama po izvršnim povjeriocima,
  • pregled broja izvršenih i djelimično izvršenih naloga u prinudnoj naplati,
  • pregled neizvršenih naloga u prinudnoj naplati i 
  • potvrdu o redosljedu potraživanja izvršnog povjerioca u evidenciji prioriteta.

Politika zaštite prava potrošača Centralne banke Crne Gore usmjerena je na unapređenje regulatornog okvira i obezbjeđenje odgovarajućeg nivoa zaštite prava potrošača (korisnika potrošačkih kredita) kroz nadzor nad primjenom važeće regulative i dobre poslovne prakse kreditora (banaka i pružalaca finansijskih usluga) u odnosima sa potrošačima.


U cilju pružanja pomoći potrošačima u ostvarivanju njihovih prava i interesa, Centralna banka je uspostavila institut zaštite prava potrošača formiranjem posebne organizacione jedinice – Službe za zaštitu korisnika finansijskih usluga.


Ukoliko smatrate da se kreditor ne pridržava obaveza iz zaključenog ugovora ili ukoliko smatrate da Vam je povrijeđeno neko pravo propisano zakonom, imate pravo da prigovor u pisanoj formi uputite organizacionoj jedinici ili tijelu kreditora nadležnom za odlučivanje po podnijetim prigovorima potrošača. Kreditor je dužan da na podnijeti prigovor odgovori odmah, a u složenijim slučajevima u roku od osam dana od dana dostavljanja prigovora.


Ako kreditor u zakonom propisanim rokovima ne odluči o podnijetom prigovoru potrošača ili odbije prigovor, potrošač može podnijeti zahtjev Centralnoj banci radi sprovođenja postupka nadzora kod kreditora i kreditnih posrednika.


Zahtjev za sprovođenje postupka nadzora Centralnoj banci možete podnijeti u pisanoj formi na adresu:


Centralna banka Crne Gore,

Bulevar Sv. Petra Cetinjskog br. 6,

Podgorica


Zahtjev za sprovođenje postupka nadzora.docDodatne informacije


Ukoliko ste zainteresovani za dodatne informacije ili imate bilo koje pitanje iz nadležnosti CBCG, pošaljite nam upit na mail: info@cbcg.me. Potrudićemo se da Vam pošaljemo odgovor u najkraćem mogućem roku.