Govor predsjednika Savjeta CBCG Ljubiše Krgovića na promociji knjige dr Franja Stiblara, ’Uticaj globalne krize na Crnu Goru i zapadni Balkan’


23/06/2009

Dame i gospodo, poštovane kolege,

Danas smo ovdje povodom jednog značajnog trenutka. U izdanju CBCG izašla je knjiga Uticaj globalne krize na Crnu Goru i Balkan.

Centralna banka Crne Gore je i prije nego što se ova najteža kriza poslije Drugog svjetskog rata manifestovala u svom najtežem obliku, preduzela, a i sada preduzima mjere iz domena svoje nadležnosti i odgovornosti u cilju ublažavanja njenih efekata na crnogorsku ekonomiju i bankarski sistem.

Evo, juče smo usvojili paket mjera koje se tiču ublažavanja efekata krize u realnom sektoru na pad kvaliteta aktive banaka. Mjere koje bi trebale da doprinesu potspješivanju kreditne aktivnosti banka i povratku depozita. Mjere koje popravljaju likvidnost banaka i Budžeta.

I knjiga našeg člana savjeta, profesora Štiblara, je dio našeg odgovornog odnosa u upravljanju krizom. Smatram da će ona doprinijeti boljem razumijevanju onoga što se dešava u svijetu i kod nas u stručnoj i širokoj javnosti. Smatram da će svim donosiocima odluka pomoći u našem zajedničkom boljem upravljanju krizom.

Zahvaljujem se profesoru Štiblaru što je napravio napor da svom plodotvornom radu doda i jednu ovakvu knjigu koja je i rezultat njegovog učešća u radu Savjeta Centralne banke Crne Gore.
A sada će o knjizi nešto više reći Nikola Fabris, naš glavni ekonomista i recezent ove knjige.