Čije račune može blokirati Centralna banka?


U skladu sa čl. 294 Zakona o izvršenju i obezbjeđenju Centralna banka Crne Gore sprovodi izvršenje na novčanim sredstvima na računima pravnih lica i preduzetnika.


Centralna banka Crne Gore ne sprovodi izvršenje na novčanim sredstvima na računima fizičkih lica.