Kako možete zaštiti Vaša prava kao korisnika finansijskih usluga?


Politika zaštite prava potrošača Centralne banke Crne Gore usmjerena je na unapređenje regulatornog okvira i obezbjeđenje odgovarajućeg nivoa zaštite prava potrošača (korisnika potrošačkih kredita) kroz nadzor nad primjenom važeće regulative i dobre poslovne prakse kreditora (banaka i pružalaca finansijskih usluga) u odnosima sa potrošačima.


U cilju pružanja pomoći potrošačima u ostvarivanju njihovih prava i interesa, Centralna banka je uspostavila institut zaštite prava potrošača formiranjem posebne organizacione jedinice – Službe za zaštitu korisnika finansijskih usluga.


Ukoliko smatrate da se kreditor ne pridržava obaveza iz zaključenog ugovora ili ukoliko smatrate da Vam je povrijeđeno neko pravo propisano zakonom, imate pravo da prigovor u pisanoj formi uputite organizacionoj jedinici ili tijelu kreditora nadležnom za odlučivanje po podnijetim prigovorima potrošača. Kreditor je dužan da na podnijeti prigovor odgovori odmah, a u složenijim slučajevima u roku od osam dana od dana dostavljanja prigovora.


Ako kreditor u zakonom propisanim rokovima ne odluči o podnijetom prigovoru potrošača ili odbije prigovor, potrošač može podnijeti zahtjev Centralnoj banci radi sprovođenja postupka nadzora kod kreditora i kreditnih posrednika.


Zahtjev za sprovođenje postupka nadzora Centralnoj banci možete podnijeti u pisanoj formi na adresu:


Centralna banka Crne Gore,

Bulevar Sv. Petra Cetinjskog br. 6,

Podgorica


Zahtjev za sprovođenje postupka nadzora.doc