Koje vrste pregleda i izvještaja mogu dobiti od CBCG iz domena prinudne naplate za pravno lice gdje ste ovlašćeno lice?


U skladu sa članom 208 Zakona o izvršenju i obezbjeđenju Centralna banka Crne Gore, na zahtjev izvršnog dužnika i povjerioca, izdaje sljedeće potvrde i preglede:

  • potvrdu da pravno lice ili preduzetnik nema evidentirane osnove ili naloge u prinudnoj naplati,
  • potvrdu o broju dana blokade računa izvršnog dužnika (na određeni datum ili za određeni period),
  • potvrdu o ukupno neizmirenim obavezama po izvršnim povjeriocima,
  • pregled broja izvršenih i djelimično izvršenih naloga u prinudnoj naplati,
  • pregled neizvršenih naloga u prinudnoj naplati i 
  • potvrdu o redosljedu potraživanja izvršnog povjerioca u evidenciji prioriteta.