Sastanak guvernerke CBCG i rukovodstva Addiko banke


12/04/2024

Guvernerka Centralne banke Crne Gore dr Irena Radović sastala se danas sa predsjednikom Upravnog odbora Addiko Bank AD Beč, Herbertom Juranekom i predsjednikom Upravnog odbora Addiko Bank AD Podgorica, Kristofom Šoenom.


„Za Centralnu banku kao regulatora, posebno je važna činjenica da je Addiko banka u Crnoj Gori dio grupacije čije je sjedište u EU i koja je pod nadzorom ECB-a, što širi mogućnosti za usvajanje najboljih praksi i razmjenu iskustava i stručnosti“, kazala je guvernerka.


Juranek je istakao da je Addiko grupacija svoje poslovanje fokusirala na region Zapadnog Balkana. „Kao banka koja je svoje poslovanje usmjerila dominantno ka sektoru stanovništva i malih i srednjih preduzeća, Addiko Bank AD Podgorica će i u narednom periodu biti posvećena unapređenju usluga i poboljšanju efikasnosti“, kazao je Juranek.


Sagovornici su razmijenili i mišljenja o aktuelnom stanju i trendovima na bankarskom tržištu Crne Gore, kao i o poslovanju Addiko banke i njenim daljim planovima u kontekstu potencijalne izmjene vlasničke strukture. Konstatovano je da pozitivni trendovi koji su karakterisali poslovanje banke u prethodnoj godini predstavljaju kvalitetnu osnovu za njeno dalje jačanje.


Dogovoren je nastavak komunikacije i saradnje radi ostvarivanja zajedničkih interesa, posebno u segmentu jačanja bankarskog sistema i očuvanja finansijske stabilnosti.