Briga o zaposlenima


Kroz realizovanje zakonske obaveze koja se odnosi na stručno usavršavanje zaposlenih, CBCG ulaže značajne napore da stručni kadar bude obučavan u međunarodnim finansijskim institucijama i centralnim bankama Evrope u kojima naši zaposleni stiču teorijska i praktična znanja koja dalje primjenjuju u svakodnevnom radu. 


Takođe, CBCG je prepoznata kao institucija koja u saradnji sa fakultetima u Crnoj Gori organizuje studentske prakse i angažuje stručni kadar CBCG za realizaciju prezentacija. Kroz ove aktivnosti zaposleni u CBCG stiču priliku da prezentuju svoja znanja i usavršavaju svoje prezentacione vještine.