Jubilarni novac


Centralna banka Crne Gore je od 2002. godine do danas izdala četiri emisije prigodnog i jubilarnog kovanog novca.


Povodi za izdavanje prigodnog i jubilarnog kovanog novca su istorijskog karaktera i od značaja su za Crnu Goru i Centralnu banku Crne Gore. 


Pregled emisija prigodnog i jubilarnog kovanog novca: