Saradnja CBCG sa državnim organima i organizacijama


U skladu sa Zakonom o Centralnoj banci Crne Gore (član 8), u ostvarivanju utvrđenih ciljeva, Centralna banka može, ne dovodeći u pitanje svoju samostalnost i nezavisnost, sarađivati sa Vladom Crne Gore i drugim državnim organima i organizacijama i, u okviru svoje nadležnosti, preduzimati mjere za unapređenje te saradnje.


Vlada, po zahtjevu, Centralnoj banci dostavlja podatke i informacije neophodne za ostvarivanje ciljeva i izvršavanje funkcija Centralne banke.


Centralna banka može davati preporuke Vladi Crne Gore u oblasti ekonomske politike.


Preporuke se objavljuju na internet stranici Centralne banke.


Centralna banka dostavlja Vladi, na zahtjev, podatke i informacije u vezi sa ostvarivanjem ciljeva i izvršavanjem funkcija Centralne banke kada to ne dovodi u pitanje njenu samostalnost i nezavisnost, osim podataka i informacija koji se odnose na subjekte koje kontroliše i/ili za koje postoji obaveza čuvanja tajnosti u skladu sa zakonom.


Vlada Crne Gore konsultuje Centralnu banku o predlozima zakona koji se odnose na finansijski sistem i od uticaja su na ostvarivanje ciljeva i izvršavanje funkcija Centralne banke, na koje Centralna banka daje mišljenje prije podnošenja Skupštini Crne Gore. Mišljenje Centralne banke Vlada Crne Gore, dostavlja Skupštini, uz predlog zakona.


Finansijski plan, nakon donošenja, Centralna banka dostavlja Vladi Crne Gore, i Skupštini Crne Gore, radi upoznavanja (član 71 Zakona).