Govor predsjednika Savjeta prilikom otvaranja izložbe o novcu


23/12/2001

Poštovani Predsjedniče, uvaženi autori izložbe, dame i gospodo.

Čast mi je i zadovoljstvo, a i prava prilika, da povodom prelaska na Euro, kao zvanično sredstvo plaćanja u Crnoj Gori, možemo da zajedno, ovdje u Biljardi, na jednom mjestu sagledamo istoriju novca u Crnoj Gori.

Sve ovo što ćete imati priliku da večeras u Biljardi vidite, potvrda je istorijskog utemeljenja našeg prava da o novcu i njegovoj upotrebi sami odlučujemo vođeni interesima građana i države Crne Gore.

U Crnoj Gori se još od drugog vijeka prije nove ere kovao novac. Najprije u Risnu, zatim u Mojkovcu odnosno Brskovu, onda u Baru, Ulcinju i Svaču ali i Kotoru i Budvi.

U Crnoj Gori se u nekim istorijskim periodima  koristio i tuđi novac – grčki stater, različit rimski, vizantijski i mletački novac, turska aspra, arslanija i groš, ruska rublja, austrijski fiorin.

Ova izložba nas može uvjeriti da smo u Crnoj Gori imali i naš novac. Đurađ I Balšić je kovao svoj novac sa sopstvenim amblemom vučjim poprsjem i štitom, a takođe i Balša II (skadarski dinar), Đurađ II, Konstatin Balšić, Balša III. Poznato je 11 vrsta novca Balšića od koga je vrlo malo sačuvano.

Po ideji  bankara Karla Rotšilda Petar II Petrović Njegoš je pripremio kovanje crnogorskog Peruna o čemu svjedoči njegov otisak u crvenom vosku.

Prije izdavanja novca Knjaževine odnosno Kraljevine Crne Gore, imali smo austrijski tečaj fiorina, a zatim i krunski tečaj na zlatnoj podlozi i kurs strane valute koji je određivalo Ministarstvo finansija.

Crna Gora kao suverena i međunarodno priznata  država najprije kao Knjaževina, a zatim kao Kraljevina izdavala je svoj novac Perper što na grčkom znači profinjen. Bilo je ukupno osam emisija metalnog, srebrnog i zlatnog novca i tri emisije papirnog novca.

Metalni, zlatni i srebrni novac je kovan u Beču, osim jedne emisije srebrnog novca koja je kovana u Parizu. Autor je bio Ilija Šobajić, a graver Štefan Švarc. Papirni novac je štampan u Pragu, Cetinju i Parizu.

Mada je Perper za pokriće imao crnogorsku državnu imovinu i predstavljao obligaciju Kraljevine Crne Gore koja je prešla na Kraljevinu Jugoslaviju on je obezvrijeđen jer je suprotno realnom stanju  mijenjano 2 Perpera za jedan dinar.

Nakon ovoga mi smo u tri navrata imali i zajednički novac - dinar, koji je ili propao sa Kraljevinom Jugoslavijom ili obezvrijeđen u najvećoj hiperinflaciji na svijetu 1993. godine, odnosno napušten donošenjem Zakona o Centralnoj banci nakon obezvređivanja od 1-33 odnosno 3300%.

1999. godine našli smo se na prekretnici u sudbinskoj odluci koja je tada donijeta, a nakon godinu dana ugrađena u zakonska rješenja. Poštovali smo ova iskustva prošlosti, a rukovodili se budućnošću građana i Države Crne Gore i odabrali valutu Ujedinjene Evrope čiji dio hoćemo da budemo sa ubjeđenjem da se u ovome vijeku neće mijenjati.

Zahvaljujem se što ste večeras sa nama i pozivam vas da pogledate Izložbu.