Statistika: izvršene kontrole, izrečenih mjera po vrsti kreditora i resursi


U cilju unapređenja poslovnih procesa i adekvatne alokacije resursa sa ciljem kvalitetnijih kontrola, ali i unapređenja zaštite potrošača, CBCG je razvila nekoliko tehničkih komponenti:


  • Kalkulator za izračunavanje efektivne kamatne stope,
  • Informativnu listu ponude potrošačkih kredita koja sadrzi osnovne informacije koje su potrošačima potrebne prilikom odluke o izboru kredita. 

CBCG koristi dodatne kanale komunikacije za podnošenje prigovora, uključujući mail adresu: zastita.potrosaca@cbcg.me i Centralni informacioni sistem zaštite potrošača.


Kroz ove mjere i alate, CBCG osigurava efikasniju zaštitu prava potrošača, doprinosi stabilnosti finansijskog sistema i poboljšava poslovne procese kreditnih institucija i finansijskih usluga.