RTGS sistem i DNS sistem


Datum posljednje izmjene: 12. 11. 2020. g.


Pokazatelji platnog prometa u Platnom sistemu Centralne banke Crne Gore u oktobru 2020. godine1


U oktobru 2020. godine, za 22 radna dana, u Platnom sistemu Centralne banke Crne Gore, RTGS sistemu i DNS sistemu, realizovano je ukupno 963.417 naloga. Od toga, 346.649 naloga (35,98%) čine nalozi realizovani u RTGS sistemu, a 616.768 naloga (64,02%) čine nalozi realizovani u DNS sistemu.


Vrijednost realizovanog platnog prometa u RTGS sistemu i DNS sistemu, iznosila je 1,2 mlrd. eura, od čega je 1,1 mlrd. eura (93,94%) vrijednost platnog prometa realizovanog u RTGS sistemu, a 73,6 mil. eura (6,06%) vrijednost platnog prometa realizovanog u DNS sistemu.


Prosječni dnevni obim realizovanog platnog prometa u RTGS sistemu i DNS sistemu, izražen preko broja naloga, iznosio je 43.792 naloga, dok je prosječna dnevna vrijednost platnog prometa iznosila 55,2 mil. eura.


U oktobru 2020. godine, u RTGS sistemu i DNS sistemu Centralne banke Crne Gore, za 22 radna dana sa 11.220 minuta produkcije nije bilo zastoja u radu sistema, te je raspoloživost RTGS sistema i DNS sistema bila 100,00%.


Prilog


Obavještenje: Od januara 2018. g. Centralna banka Crne Gore objavljuje podatke o realizovanom platnom prometu u Platnom sistemu Centralne banke Crne Gore (RTGS sistemu i DNS sistemu).

  • Do 31. 12. 2017, prikupljanje podataka o internom (unutarbankarskom) platnom prometu vršilo se u skladu sa Odlukom o izvještajima koji se dostavljaju Centralnoj banci Crne Gore („Sl. list Crne Gore“ br. 64/12).
  • Odlukom o izvještajima koji se dostavljaju Centralnoj banci Crne Gore o platnom prometu („Sl. list Crne Gore“, br. 82/17), podaci o platnom prometu prikupljaće se na kvartalnom nivou.

 

Realizovani platni promet u Platnom sistemu Centralne banke u 2018. godini


U 2018. godini tokom 254 radna dana, tj. 129.540 minuta produkcije realizovano je 11.188.139 naloga u Platnom sistemu Centralne banke (RTGS sistemu i DNS sistemu), od čega 4.397.786 naloga (39,31%) u RTGS sistemu, a 6.790.353 naloga (60,69%) u DNS sistemu.


Vrijednost realizovanog platnog prometa u Platnom sistemu Centralne banke (RTGS sistemu i DNS sistemu) iznosila je 15,1 mlrd. eura, od čega je 14,3 mlrd. eura (94,44%) realizovano u RTGS sistemu, a 839,9 mil. eura (5,56%) u DNS sistemu.


Više informacija: Godišnji izvještaj o radu CBCG