RTGS sistem i DNS sistem


Datum posljednje izmjene: 09. 07. 2021. g.


Pokazatelji platnog prometa u Platnom sistemu Centralne banke Crne Gore u junu 2021. godine1


U junu 2021. godine, za 22 radna dana, u Platnom sistemu Centralne banke Crne Gore, RTGS sistemu i DNS sistemu, realizovano je ukupno 1.043.347 naloga. Od toga, 412.764 naloga (39,56%) čine nalozi realizovani u RTGS sistemu, a 630.583 naloga (60,44%) čine nalozi realizovani u DNS sistemu.

Vrijednost realizovanog platnog prometa u RTGS sistemu i DNS sistemu, iznosila je 1,32 mlrd. eura, od čega je 1,24 mlrd. eura (94,08%) vrijednost platnog prometa realizovanog u RTGS sistemu, a 78,11 mil. eura (5,92%) vrijednost platnog prometa realizovanog u DNS sistemu.


Prosječni dnevni obim realizovanog platnog prometa u RTGS sistemu i DNS sistemu, izražen preko broja naloga, iznosio je 47.425 naloga, dok je prosječna dnevna vrijednost platnog prometa iznosila 60,02 mil. eura.


U junu 2021. godine, u RTGS sistemu i DNS sistemu Centralne banke Crne Gore, za 22 radna dana sa 11.220 minuta produkcije nije bilo zastoja u radu sistema, te je raspoloživost RTGS sistema i DNS sistema bila 100,00%.

Prilog


Obavještenje: Od januara 2018. g. Centralna banka Crne Gore objavljuje podatke o realizovanom platnom prometu u Platnom sistemu Centralne banke Crne Gore (RTGS sistemu i DNS sistemu).

  • Do 31. 12. 2017, prikupljanje podataka o internom (unutarbankarskom) platnom prometu vršilo se u skladu sa Odlukom o izvještajima koji se dostavljaju Centralnoj banci Crne Gore („Sl. list Crne Gore“ br. 64/12).
  • Odlukom o izvještajima koji se dostavljaju Centralnoj banci Crne Gore o platnom prometu („Sl. list Crne Gore“, br. 82/17), podaci o platnom prometu prikupljaće se na kvartalnom nivou.

 

Realizovani platni promet u Platnom sistemu Centralne banke u 2019. godini


U 2019. g. tokom 254 radna dana, tj. 129.615 minuta produkcije realizovano je 11.525.465 naloga u Platnom sistemu Centralne banke Crne Gore (RTGS sistem i DNS sistem), od čega 4.507.747 naloga (39,11%) u RTGS sistemu, a 7.017.718 naloga (60,89%) u DNS sistemu.

Vrijednost realizovanog platnog prometa u Platnom sistemu Centralne banke Crne Gore (RTGS sistem i DNS sistem), iznosila je 16,8 mlrd. eura, od čega je 15,9 mlrd. eura (94,70%) realizovano u RTGS sistemu, a 892,1 mil. eura (5,30%) u DNS sistemu.

Više informacija: Godišnji izvještaj o radu CBCG