RTGS sistem i DNS sistem


Datum posljednje izmjene: 12. 06. 2019. g.


Pokazatelji platnog prometa u Platnom sistemu Centralne banke Crne Gore u maju 2019. godine1


U maju 2019. godine, za 19 radnih dana, u Platnom sistemu Centralne banke Crne Gore, RTGS sistemu i DNS sistemu, realizovano je ukupno 961.333 naloga. Od toga, 384.958 naloga (40,04%) čine nalozi realizovani u RTGS sistemu, a 576.375 naloga (59,96%) čine nalozi realizovani u DNS sistemu.


Vrijednost realizovanog platnog prometa u RTGS sistemu i DNS sistemu, iznosila je 1,29 mlrd. eura, od čega je 1,22 mlrd. eura (94,50%) vrijednost platnog prometa realizovanog u RTGS sistemu, a 71,17 mil. eura (5,50%) vrijednost platnog prometa realizovanog u DNS sistemu.


Prosječni dnevni obim realizovanog platnog prometa u RTGS sistemu i DNS sistemu, izražen preko broja naloga, iznosio je 50.596 naloga, dok je prosječna dnevna vrijednost platnog prometa iznosila 68,05 mil. eura.


U maju 2019. godine, u RTGS sistemu i DNS sistemu Centralne banke Crne Gore, za 19 radnih dana sa 9.690 minuta produkcije nije bilo zastoja u radu sistema, te je raspoloživost RTGS sistema i DNS sistema bila 100,00%.


Prilog


1 Obavještenje: Od januara 2018. g. Centralna banka Crne Gore objavljuje podatke o realizovanom platnom prometu u Platnom sistemu Centralne banke Crne Gore (RTGS sistemu i DNS sistemu).

  • Do 31. 12. 2017, prikupljanje podataka o internom (unutarbankarskom) platnom prometu vršilo se u skladu sa Odlukom o izvještajima koji se dostavljaju Centralnoj banci Crne Gore („Sl. list Crne Gore“ br. 64/12).
  • Odlukom o izvještajima koji se dostavljaju Centralnoj banci Crne Gore o platnom prometu („Sl. list Crne Gore“, br. 82/17), podaci o platnom prometu prikupljaće se na kvartalnom nivou.

 

Realizovani platni promet u zemlji u 2017. godini


U 2017. g. tokom 253 rada dana, tj. 129.090 minuta produkcije realizovano je 32.917.827 naloga u nacionalnom platnom prometu, od čega 10.246.015 naloga (31,13%) u Platnom sistemu Centralne banke (RTGS sistemu i DNS sistemu), a 22.671.812 naloga (68,87%) u internom platnom prometu.


Vrijednost realizovanog nacionalnog platnog prometa iznosila je 29,61 mlrd. eura, od čega je 13,49 mlrd. eura (45,57%) realizovano u Platnom sistemu Centralne banke (RTGS sistemu i DNS sistemu), a 16,12 mlrd. eura (54,43%) u internom platnom prometu čiji su nosioci poslovne banke.


Više informacija: Godišnji izvještaj o radu CBCG