RTGS sistem i DNS sistem


Datum posljednje izmjene: 13. 09. 2022. g.


Pokazatelji platnog prometa u Platnom sistemu Centralne banke Crne Gore u avgustu 2022. godine1


U avgustu 2022. godine, za 23 radna dana, u Platnom sistemu Centralne banke Crne Gore, RTGS sistemu i DNS sistemu, realizovano je ukupno 1.180.516 naloga. Od toga, 432.105 naloga (36,60%) čine nalozi realizovani u RTGS sistemu, a 748.411 naloga (63,40%) čine nalozi realizovani u DNS sistemu.


Vrijednost realizovanog platnog prometa u RTGS sistemu i DNS sistemu, iznosila je 1,81 mlrd. eura, od čega je 1,69 mlrd. eura (93,45%) vrijednost platnog prometa realizovanog u RTGS sistemu, a 118,55 mil. eura (6,55%) vrijednost platnog prometa realizovanog u DNS sistemu.


Prosječni dnevni obim realizovanog platnog prometa u RTGS sistemu i DNS sistemu, izražen preko broja naloga, iznosio je 51.327 naloga, dok je prosječna dnevna vrijednost platnog prometa iznosila 78,72 mil. eura.


U avgustu 2022. godine, u RTGS sistemu i DNS sistemu Centralne banke Crne Gore, za 23 radna dana sa 12.535 minuta produkcije2 nije bilo zastoja u radu Sistema, te je raspoloživost RTGS sistema i DNS sistema bila 100,00%.


Prilog


Obavještenje: Od januara 2018. g. Centralna banka Crne Gore objavljuje podatke o realizovanom platnom prometu u Platnom sistemu Centralne banke Crne Gore (RTGS sistemu i DNS sistemu).

  • Do 31. 12. 2017, prikupljanje podataka o internom (unutarbankarskom) platnom prometu vršilo se u skladu sa Odlukom o izvještajima koji se dostavljaju Centralnoj banci Crne Gore („Sl. list Crne Gore“ br. 64/12).
  • Odlukom o izvještajima koji se dostavljaju Centralnoj banci Crne Gore o platnom prometu („Sl. list Crne Gore“, br. 82/17), podaci o platnom prometu prikupljaće se na kvartalnom nivou.

Produkcija na dnevnom nivou je 545 minuta.

 


Realizovani platni promet u Platnom sistemu Centralne banke u 2021. godini


U 2021. g. tokom 256 radnih dana, tj. 130.560 minuta produkcije realizovano je 11.418.467 naloga u Platnom sistemu Centralne banke Crne Gore (RTGS sistem i DNS sistem), od čega 4.196.127 naloga (36,75%) u RTGS sistemu,  a 7.222.340 naloga (63,25%) u DNS sistemu.


Vrijednost realizovanog platnog prometa u Platnom sistemu Centralne banke Crne Gore (RTGS sistem i DNS sistem), iznosila je 15,5 mlrd. eura, od čega je 14,6 mlrd. eura (94,27%) realizovano u RTGS sistemu, a 887,5 mil. eura (5,73%) u DNS sistemu.

Više informacija: Godišnji izvještaj o radu CBCG