Radionica na visokom nivou u okviru regionalnog IPA projekta


U okviru regionalnog IPA projekta pod nazivom Program jačanja kapaciteta centralnih banaka Zapadnog Balkana sa ciljem njihove integracije u Evropski sistem centralnih banaka, Savezna banka Njemačke je, u utorak, 31. avgusta 2021. godine, u virtuelnom formatu, organizovala Radionicu na visokom nivou kojoj su prisustvovali viceguverneri Centralne banke Crne Gore, kao i visoki predstavnici centralnih banaka Zapadnog Balkana. 


Radionicu su otvorili g. Burhard Balz, član izvršnog odbora Banke Njemačke i g. Florian Hauser, visoki predstavnik Generalnog direktorata za susjedstvo i pregovore o proširenju, dok su panelisti bili predstavnici centralnih banaka Njemačke, Luksemburga, Španije i Litvanije. Teme skupa odnosile su se na kriterijume i standarde u obezbjeđivanju nezavisnosti centralnih banaka i različite modele za njeno ostvarivanje, načela odgovornosti i transparentnosti rada, kao i uticaj klimatskih promjena na upravljanje centralnim bankama. Učesnici radionice saglasili su se u ocjeni da je obezbjeđivanje nezavisnosti centralnih banaka od vitalnog značaja za stabilnost ne samo  monetarnog, već i privrednog sistema u cjelini.


Ovo je bila i prilika da predstavnici Centralne banke Crne Gore i centralnih banaka regiona razmijene iskustva sa svojim kolegama iz Evropskog sistema centralnih banaka o primjeni različitih modela upravljanja i novim izazovima prouzrokovanim promjenama ekonomskog ambijenta.