dr Nikola Fabris


viceguverner Centralne banke Crne Gore


Nikola Fabris

datum rođenja: 21. mart 1971. g.

mjesto rođenja: Beograd, Srbija

obrazovanje
2002. g.
doktor ekonomskih nauka, Ekonomski fakultet, Univerzitet u Beogradu
1998. g.
magistar ekonomskih nauka, Ekonomski fakultet, Univerzitet u Beogradu
1994. g.
diplomirani ekonomista, Ekonomski fakultet, Univerzitet u Beogradu


profesionalna karijera
od 2013. g.
viceguverner CBCG
od 1995. g.
profesor na Ekonomskom fakultetu u Beogradu
2004–2013. g.
glavni ekonomista CBCG
1994–2007. g.
saradnik na Ekonomskom institutu u Beogradu


ostale funkcije
od 2012. g.
pregovarač za poglavlja IV, IX, XVII i XVIII
od 2011. g.
predsjednik Savjeta statističkog sistema Crne Gore
od 2008. g.
zamjenik guvernera Centralne banke Crne Gore u Bordu guvernera MMF-a
2014–2016. g.
član Odbora direktora Centralne depozitarne agencije


nagrade i priznanja
1995. g.
najbolji student društvenih smjerova Univerziteta u Beogradu
1994. g.
student generacije Ekonomskog fakulteta u Beogradu


publikacije (objavljeni radovi)

Monografije i udžbenici

 1. Jakšić, M., Fabris, N. i Praščević, A. , Osnovi makroekonomije, Ekonomski fakultet, Beograd, 2018.
 2. Fabris N. i Luburić, R. , Finansijsko obrazovanje za decu i omladinu, Hera edu, Beograd, 2017.
 3. Dimitrijević, B., Fabris, N., Vladušić, Lj., Radović M. i Jandrić. M. , Ekonomska politika - regionalni aspekti,
  Ekonomski fakultet, Beograd i Ekonomski fakultet, Pale, 2016.
 4. Fabris, N. i Pejović, I. , Ekonomija, Savremena administracija, Beograd, 2015.
 5. Luburić, R. i Fabris, N. , Umijeće upravljanja novcem, Medeon i Hera edu, Podgorica, 2014.
 6. Fabris, N. i Pejović, I. , Ekonomska politika - teorija i praksa, Visoka škola strukovnih studija za ekonomiju i upravu, Beograd, 2013.
 7. Fabris. N. , Monetarna ekonomija i bankarstvo, Data status, Beograd, 2013.
 8. Kozarić, K. i Fabris, N. , Monetarno-kreditna politika, Štamparija Fojnica, Sarajevo, 2012.
 9. Fabris, N., redaktor i glavni autor, Aktuelna pitanja crnogorske ekonomije, Centralna banka Crne Gore,
  Podgorica, 2010.
 10. Dimitrijević, B. i Fabris, N. , Makroekonomija, Edukons univerzitet, Sremska Kamenica, 2009. 
 11. Jakšić, M., Dimitrijević, B., Fabris, N. i Praščević, A. , Osnovi makroekonomije – primeri,
  Ekonomski fakultet, Beograd, 2008.
 12. Dimitrijević, B. i Fabris, N. , Ekonomska politika – teorija i analiza,  Ekonomski fakultet, Beograd, 2007.
 13. Fabris, N., Centralno bankarstvo u teoriji i praksi, Centralna Banka Crne Gore, Podgorica, 2006.
 14. Jakšić, M., Dimitrijević, B., Fabris, N. i Praščević, A. , Razvoj ekonomske misli –primeri,
  Ekonomski fakultet, Beograd, 2005.
 15. Jakšić, M., Dimitrijević, B., Fabris, N. i Praščević, A. ,Savremena makroekonomska misao,
  Ekonomski fakultet, Beograd, 2001.
Autor je i preko stotinu stručnih radova iz oblasti monetarne ekonomije, bankarstva, tranzicije i ekonomske politike.