Reagovanje


05/06/2024

Shodno Zakonu o medijima (Sl. list RCG, br. 51/02, 62/02 i Sl. list CG 82/20), a radi objektivnog informisanja javnosti, u vezi sa tekstom „Podaci CBCG: Radio Svetigora u blokadi skoro 20 godina – Centralna banka CG uredno ažurira dug od preko 30.000 eura i ne preduzima ništa“, koji se odnosi na evidenciju CBCG o blokiranim preduzećima, objavljenom 5. juna 2024. godine internet portalu Standard, a prijenijelo ga više portala, dajemo sljedeće:


REAGOVANJE


Naslov teksta: „Podaci CBCG: Radio Svetigora u blokadi skoro 20 godina – Centralna banka CG uredno ažurira dug od preko 30.000 eura i ne preduzima ništa“ ne odražava na istinit način činjenično stanje i nadležnosti CBCG u vezi sa blokiranim preduzećima.


Naglašavamo da je Centralna banka Crne Gore (CBCG) odgovorna za transparentno i tačno objavljivanje podataka o blokadama računa pravnih lica i preduzetnika, u skladu sa Zakonom o platnom prometu („Sl. list Crne Gore“, br. 62/2013 i 6/2014).


Centralna banka nije donosilac odluka u postupcima prinudne naplate, već djeluje kao operater naloga za stavljanje blokade na račune dužnika, koje dobija na osnovu rješenja od strane nadležnih donosilaca. Dakle, CBCG ažurira i objavljuje podatke o blokadama u skladu sa zakonskim obavezama, ali nema ovlašćenja da sama preduzima mjere za naplatu dugovanja.


U slučaju Radio Svetigora, CBCG redovno ažurira informacije o dugu od preko 30.000 eura i blokadi koja traje gotovo 20 godina. Međutim, preduzimanje daljih mjera za naplatu duga je u nadležnosti drugih institucija koje pokreću postupke prinudne naplate i dostavljaju naloge CBCG.


Centralna banka Crne Gore ostaje posvećena svojim obavezama u skladu sa zakonski određenim nadležnostima i nastaviće da obavještava javnost o svim relevantnim podacima u vezi sa blokadama računa, blagovremeno i transparentno.


Andrija Jovović,

Direktor Sektora za platni promet