Istraživanje i prognoze


Centralna banka sprovodi makroekonomska i finansijska istraživanja i vrši prognoze inflacije i BDP-a. Ključna područja istraživanja odnose se na teorijske i empirijske aspekte centralnih banaka u oblasti monetarne politike, finansijske stabilnosti, bankarstva i makroekonomije, sa posebnim akcentom na dalji razvoj makroekonomskog modela Crne Gore i prognoza. Cilj makroekonomskog modela je da ispita strukturne veze osnovnih makroekonomskih agregata u Crnoj Gori. Unapređenje ovog modela, kao i razvoj satelitskih modela za praćenje stabilnosti bankarskog sistema, neophodni su za unapređenje postojećih prognoza, kreiranje stres test scenarija, kao i procjenu različitih eksternih i domaćih rizika i neizvjesnosti. 


Posebna pažnja u istraživačkom radu usmjeriće se na razvoj i promovisanje uloge Centralne banke u borbi protiv klimatskih promjena i iz njih proizašlih rizika koji utiču na finansijski sistem s ciljem tranzicije na zelenu ekonomiju i ozelenjavanje finansijskog sistema.