Međunarodni monetarni fond (MMF)


Crna Gora je postala 185. članica Međunarodnog monetarnog fonda 18. januara 2007. godine. Kvota Crne Gore u MMF-u iznosi SDR 60,5 miliona. Glasačka snaga Crne Gore iznosi 0,04% od ukupnog glasačkog prava Fonda.

Crnu Goru u MMF-u predstavlja CBCG, koja ima ulogu fiskalnog agenta Crne Gore i depozitara u MMF-u i ovlašćena je da u ime Crne Gore obavlja sve poslove i transakcije predviđene odredbama Statuta Fonda (što je regulisano Zakonom o članstvu Crne Gore u MMF-u i drugim međunarodnim finansijskim institucijama).

Crna Gora je članica Belgijsko-holandske konstituence koja u MMF-u zastupa crnogorske interese i u čijem se sastavu, pored ovih triju zemalja, nalaze i Andora, Jermenija, Bosna i Hercegovina, Bugarska, Hrvatska, Kipar, Gruzija, Izrael, Luksemburg, Sjeverna Makedonija, Moldavija, Rumunija i Ukrajina.

Više detalja o članstvu i saradnji Crne Gore sa Međunarodnim monetarnim fondom može se naći na linku: http://www.imf.org/en/Countries/MNE.