Guvernerka Radović na Ekonomskom i finansijskom dijalogu EU: Posvećeni evropskom dijalogu


14/05/2024

Guvernerka Centralne banke Crne Gore dr Irena Radović učestvovala je na Ekonomskom i finansijskom dijalogu Evropske unije sa zemljama kandidatima i potencijalnim kandidatima, koji je danas održan u Briselu, pod okriljem evropskog komesara za ekonomiju Paola Đentilonija. Ekonomski i finansijski dijalog održava se jednom godišnje i predstavlja sastanak visokih zvaničnika zemalja kandidata i potencijalnih kandidata za članstvo u EU sa predstavnicima zemalja članica EU, Evropske komisije i Evropske centralne banke.

Na današnjem sastanku razmatrana je ekonomska situacija i aktuelni izazovi u zemljama kandidatima i potencijalnim kandidatima, kao i smjernice evropskih partnera za vođenje fiskalne, ekonomske i socijalne politike ovih zemalja, a sa ciljem podsticanja rasta i postupnog prilagođavanja ekonomskim kriterijumima za pristupanje EU. Istaknuto je da je u uslovima i dalje visoke neizvjesnosti podstaknute ratom u Ukrajini, održavanje Ekonomskog i finansijskog dijaloga od velikog značaja u kontekstu definisanja adekvatnih politika usmjerenih na snaženje otpornosti i unapređenje ekonomskog rasta nacionalnih ekonomija.


Zemlje Zapadnog Balkana se, u cilju ubrzanja ekonomskog oporavka i bržeg napretka ka članstvu u EU, ohrabruju da iskoriste finansijsku podršku predviđenu Planom rasta za ovaj region, koja je uslovljena izradom i ispunjavanjem godišnjih reformskih agendi. Odlučno sprovođenje strukturnih reformi ključno je za bržu ekonomsku konvergenciju Crne Gore i regiona, poručeno je sa sastanka u Briselu.


Guvernerka Radović izrazila je zadovoljstvo ocjenama evropskih partnera da je bankarski sektor u Crnoj Gori stabilan, te da je ostvaren značajan napredak na planu usaglašavanja domaće regulative iz oblasti bankarstva sa relevantnim EU direktivama. „CBCG je posvećena procesu evropskih integracija kao ključnom koraku ka jačanju crnogorske ekonomije i konvergenciji sa EU. Nastavljamo sa implementacijom reformske agende, kako bi preporuke naših evropskih partnera bile realizovane u što kraćem roku“, kazala je guvernerka Radović.


U nastavku dana guvernerka se sastala sa predsjednikom Evropskog savjeta za plaćanja (European Payment Council), Havijerom Santamarijom. Razgovarano je o aktivnostima u vezi sa proširenjem geografskog područja SEPA na Crnu Goru, čime bi se unaprijedio crnogorski finansijski ekosistem, podstakle ekonomske integracije i olakšala prekogranična plaćanja za građane i privredu.


Na ovu temu guvernerka je razgovarala i sa zvaničnicima u Evropskoj komisiji.


Brisel, Ekonomsko i finansijski dijalog