Reagovanje


28/09/2021

Shodno Zakonu o medijima („Sl.list RCG, br. 51/02, 62/02 i Sl. list CG 82/20) i Kodeksu novinara Crne Gore, objavljujemo reagovanje na izjavu NVO "Udruženje radnika Vektra Boka“ objavljenu u današnjem izdanju ND “Vijesti”, u tekstu pod naslovom “Radnici HTP Vektra Boka: Izuzeti Jovanića, tužilaštvo da provjeri i njegove odluke”:


U vezi sa paušalnim izjavama i optužbama predstavnika NVO "Udruženje radnika Vektra Boka“ u odnosu na rad i postupanje Centralne banke Crne Gore, obavještavamo javnost da je CBCG, prilikom vršenja poslova vezanih za prinudnu naplatu, dužna da postupa u skladu sa članom 208 Zakona o izvršenju i obezbjeđenju.


Primjenjujući pomenuti zakon, CBCG evidentira primljena rješenja o izvršenju, odnosno osnove za blokadu, prema datumu i vremenu njihovog prijema i formira redosljed naplate, uz provjeru isključivo formalne ispravnosti primljenih rješenja. Takođe ukazujemo da CBCG izdaje izvršnom povjeriocu, na njegov zahtjev, potvrdu o redosljedu njegovog potraživanja u evidenciji prioriteta. Svako postupanje suprotno navedenoj zakonskoj odredbi, poput samoinicijativne promjene isplatnog reda, dovelo bi CBCG u zonu krivične odgovornosti.


Zahtjev NVO "Udruženje radnika Vektra Boka“ da se “ekspeditivno sva radna potraživanja stave na naplatu” je neosnovan sa aspekta nadležnosti CBCG, imajući u vidu odredbu člana 208 Zakona o izvršenju i obezbeđenju koja precizno definiše na koji način CBCG sprovodi postupak prinudne naplate, odnosno formira redosljed naplate. Dakle, svi primljeni osnovi za blokadu se procesiraju u skladu sa Zakonom o izvršenju i obezbjeđenju, što je slučaj i sa dostavljenim osnovima koji se odnose na pravno lice DOO VEKTRA BOKA.


Zahtjev NVO "Udruženje radnika Vektra Boka” o svrstavanju radnih potraživanja iz trećeg u prvi isplatni red je, shodno Odluci Ustavnog suda Crne Gore iz 2018. godine, u isključivoj nadležnosti Privrednog suda.