Monetarna politika


Osnivanjem Centralne banke Crne Gore započela je nova faza u monetarnoj istoriji, odnosno istoriji centralnog bankarstva Crne Gore.

Monetarna politika CBCG sprovodi se u specifičnom deviznom režimu. Postojeći devizni režim u Crnoj Gori je dolarizacija (eurizacija). Dolarizacija predstavlja rigidni oblik deviznog režima (fiksni devizni režim) u kojem zemlja koristi valutu druge zemlje uporedo sa, ili umjesto domaće valute. U Crnoj Gori bili su zastupljeni osnovni oblici dolarizacije: nezvanična dolarizacija u periodu do novembra 1999. godine, zatim djelimična zvanična dolarizacija od novembra 1999. do novembra 2000. kada je Crna Gora postala zvanično dolarizovana/eurizovana ekonomija uvođenjem prvo njemačke marke, a zatim 2002. godine i eura, kao jedinog zakonskog sredstva plaćanja. Razlozi i efekti dolarizacije u Crnoj Gori objašnjeni su u radnoj studiji „Ekonomska politika u dolarizovanim ekonomijama sa posebnim osvrtom na Crnu Goru“.