Interna revizija


Saglasno Zakonu o Centralnoj banci Crne Gore, Interna revizija vrši stalni i cjeloviti nadzor nad poslovanjem Centralne banke, u skladu sa opštim aktom Centralne banke i poveljom interne revizije kao i međunarodno prihvaćenim standardima interne revizije.


Poslove interne revizije u Centralnoj banci vrši posebna organizaciona jedinica, koja pomaže ostvarivanju ciljeva Centralne banke na način što primjenom sistematičnog i disciplinarnog pristupa daje ocjenu i predloge za unapređenje efektivnosti procesa upravljanja, sistema internih kontrola i upravljanja rizicima.


Svrha Interne revizije je da pruži nezavisne, objektivne i razumne savjetodavne aktivnosti radi unapređenja poslovanja Centralne banke.


Misija Interne revizije je da unapređuje i štiti vrijednosti Centralne banke putem obezbjeđenja objektivnog uvjeravanja, savjeta i uvida zasnovanih na riziku.


Radi obezbjeđenja nezavisnosti Interne revizije neophodne za efektivno izvršavanje poslova, glavni interni revizor neposredno izvještava o aktivnostima Interne revizije Savjet Centralne banke, Odbor za reviziju (linija funkcionalnog izvještavanja) i guvernerku (linija administrativnog izvještavanja).


Povelja interne revizije