Govor predsjednika Savjeta CBCG Ljubiše Krgovića, povodom jubileja Centralne banke, 17.03.2010. godine


17/03/2010

Devet godina rada, stabilnosti sigurnosti i povjerenja

- Najprije bih želio da vas sve pozdravim i da vam se zahvalim što ste se odazvali našem pozivu da zajednički obilježimo 9 godina našeg rada.

- Ja ne bih mnogo zadržavao vašu pažnju sa onim što smo uradili u proteklom periodu već ćemo i ja i Nikola pokušati da predstavimo ono što je naš ključni izazov u tekućoj godini – očuvanje finansijske stabilnosti.

- Ako naš rad posmatramo u kontinuitetu sa funkcionisanjem Monetarnog savjeta čije smo početke uspostavljanja monetarne vlasti nastavili, onda se ključna naša dostignuća ogledaju u sljedećem:

Nakon dalekosežne odluke o uvođenju DEM od strane tadašnjeg državnog vrha Crne Gore stvorili smo uslove da DEM postane jedino opšte prihvaćeno sredstvo plaćanja u Crnoj Gori.
Bez ikakvih problema i troškova za građane i privredu sproveli smo prelazak sa DEM na Euro, uprkos pritiscima i skepsi oko tog procesa.
Zajedno sa Vladom i Parlamentom stvorili smo regulatorni ambijent koji je bio u jednom momentu najnapredniji u regionu i bio na nivou nekih novoprimljenih članica EU.
Očistili smo bankarski sistem od nezdravih i nesolidnih banaka i investitora i transformisali platni sistem u moderan, siguran i efikasan.
U takav ambijent privukli smo strane investitore visoke reputacije.
Transferisali smo naslijeđenu strukturu Narodne banke CG i ZOP- a u modernu instituciju spremnu da odgovori zahtjevima u našoj integraciji u evropske strukture.
Uspješno smo odgovorili dosadašnjim izazovima kao posljedici finansijske krize.
Toliko o onome što je urađeno u proteklih 9 godina, a sada nekoliko rečenica o našem ključnom izazovu u ovoj godini – očuvanju finansijske stabilnosti.

Očuvanje finansijske stabilnosti je veliki izazov za nas iz dva razloga.

Prvo, postavlja se pitanje kako očuvati finansijsku stabilnost odnosno stabilnost bankarskog sistema u situaciji kada imamo rast nekvalitetne aktive, kredita koji kasne zbog situacije u realnom sektoru uz smanjeno finansiranje iz inostranstva.

Drugo, kako sa dosadašnjih zakonskih ciljeva ostvariti prelaz na nešto što je sada Ustavni cilj – finansijska stabilnost.

Mislim da je pitanje finansijske stabilnosti prilično zanemareno i nedovoljno rasvijetljeno u našoj javnosti.

Nadam se da nećete zamjeriti da zbog toga posvetim malo više pažnje ovome.

- Možda najbolje značaj ove kategorije oslikavaju riječi Karla Šilera, bivšeg njemačkog ministra finansija i ekonomije – Stabilnost nije sve, a bez stabilnosti sve je ništa.

- Globalna finansijska kriza je pokazala da je inflacija mnogo manji problem od finansijske nestabilnosti.

Inflacija je slična situaciji kada je motor automobila raštelovan i troši veću količinu benzina. On ide, ali njegovi troškovi funkcionisanja rastu.
Sa druge strane finansijska nestabilnost je slična situaciji kada vam otkaže motor u automobilu. Vi možete sjedjeti u automobilu, ali bez značajnog ulaganja i servisa on se neće pokrenuti.
Stoga je jasno da očuvanje finansijske stabilnosti postaje najvažniji cilj monetarne politike i u narednim godinama se može očekivati zaokret u pravcu usvajanja ovog cilja kod velikog broja zemalja. Razlog za to je činjenica da saniranje finansijske nestabilnosti traži mnogo novca i vremena da bi se ponovo uspostavila stabilnost, mnogo više nego da bi se oborila inflacija.
Stoga nije iznenađujuće da se danas razorne posljedice finansijske nestabilnosti, na ekonomiju, upoređuju sa ratnim razaranjem.
Finansijska nestabilnost je mnogo opasnija za zemlje koje nemaju svoju valutu, jer onda centralne banke imaju ograničene mogućnosti za obavljanje funkcije zajmodavca u krajnjoj instanci, to jest ograničene su mogućnosti za sprječavanje širenja krize u finansijskom sistemu i njenog prenošenja na realni sektor.
Crna Gora je među prvima postavila za cilj odnosno mandat svoje Centralne banke – očuvanje finansijske stabilnosti.

Zato je jako važno da set zakona koje pripremamo sa Ministarstvom finansija u saradnji sa ekspertima MFI omogući postizanje ovog cilja.

- Nadam se da ćemo izvući pouku iz nekih loših poteza u prošlosti.

Iako je crnogorski bankarski sistem uspio da se odupre udaru Globalne finansijske krize i očuva stabilnost, on će ipak u narednom periodu biti suočen sa brojnim rizicima koji se ovog puta javljaju kao problemi u funkcionisanju realnog sektora.

Rast kredita koji kasne sa otplatom, rast broja nelikvidnih preduzeća, opadanje nivoa ekonomske aktivnosti, prezaduženost privrede i dr., su sve faktori koji vrše pritisak na stabilnost bankarskog sistema. Stoga je donošenje ove regulative od velikog značaja.

Nakon donošenja nove regulative prioritet u našim aktivnostima će biti prilagoavanje našeg rada novom mandatu, izmjena organizacione strukture, kao i rad na planu CBCG i nacionalnom planu za vanredne situacije, to jest za opasnost pojave finansijske nestabilnosti.

Nadam se da ćemo se na našoj sljedećoj, jubilarnoj, desetogodišnjici ponovo sresti i konstatovati da smo uspjeli da savladamo iskušenja o kojima smo danas govorili.