Alter Modus DOO Podgorica


sjedište MFI: Vučedolska br. 15, Podgorica
dozvola za rad: 0101-323/14-2 od 22. 12. 2008. g.


Odbor direktora:


  1. PIETER KOOI
  2. MARK SEMEIJNS DE VRIES VAN DOESBURGH
  3. LUKA ĐUROVIĆ – predsjednik Odbora direktora
  4. DŽELILA HUREMOVIĆ
  5. ANDRIJA LOMPAR


Izvršni direktor: ANA KENTERA


Predmet poslovanja


Poslovi utvrđeni dozvolom za rad:


  • odobravanje iz sopstvenih sredstava i sredstava pribavljenih na tržištu novca namjenskih kredita za realizaciju projekata razvoja privrednih društava, kredita za unapređenje djelatnosti preduzetnika i namjenske kredite fizičkim licima.


Organizacioni djelovi


Poslovna jedinica Podgorica I, Bulevar Josipa Broza Tita br. 63
Poslovna jedinica Bar, Bulevar revolucije 85
Poslovna jedinica Berane, IV crnogorske brigade br. 10
Poslovna jedinica Bijelo Polje, Treće sandžačke br. 63
Poslovna jedinica Budva, Rozino bb
Poslovna jedinica Cetinje, Bulevar crnogorskih junaka br. 62
Poslovna jedinica Danilovgrad, Sava Burića bb
Poslovna jedinica Golubovci, Golubovci bb
Poslovna jedinica Kotor, Njegoševa br. 214
Poslovna jedinica Nikšić, Vuka Mićunovića br. 79
Poslovna jedinica Herceg Novi, Njegoševa br. 82
Poslovna jedinica Podgorica III, Vučedolska br. 15
Poslovna jedinica Podgorica II, Cetinjska 24
Poslovna jedinica Pljevlja, Kralja Petra I br. 48
Poslovna jedinica Tivat, Kalimanj bb
Poslovna jedinica Vidrovan, Gornje Polje bb

Poslovna jedinica Plav, Medunska br.1
Poslovna jedinica Ulcinj, Bulevar Teuta bb