Capital-Invest DOO Berane


sjedište  MFI: 13. jula bb, Berane

dozvola za rad: br. 0101-1645-2/2017 od 27. 02. 2017. g.


Odbor direktora:


  1. PREDRAG JOVANOVIĆ – predsjednik Odbora direktora
  2. ANDRIJA PAVIĆEVIĆ
  3. VITOMIR JOKSIMOVIĆ


Izvršni direktor: SANJA FATIĆ


Predmet poslovanja


Poslovi utvrđeni dozvolom za rad:


  • odobrava iz sopstvenih sredstava i sredstava pribavljenih na tržištu novca namjenske kredite za realizaciju projekata razvoja privrednih društava, kredite za unaprjeđenje djelatnosti preduzetnika, kao i namjenske kredite fizičkim licima;
  • investira u kratkoročne hartije od vrijednosti koje emituje Vlada Crne Gore i druge visokokvalitetne kratkoročne instrumente finansijskog tržišta i
  • pruža konsalting usluge.


organizacioni djelovi


Poslovna jedinica Podgorica, Ulica Skopska br. 14 (prijem pošte)