RTGS sistem i DNS sistem


Datum posljednje izmjene: 13. 01. 2022. g.


Pokazatelji platnog prometa u Platnom sistemu Centralne banke Crne Gore u decembru 2021. godine1


U decembru 2021. godine, za 23 radna dana, u Platnom sistemu Centralne banke Crne Gore, RTGS sistemu i DNS sistemu, realizovano je ukupno 1.158.204 naloga. Od toga, 422.487 naloga (36,48%) čine nalozi realizovani u RTGS sistemu, a 735.717 naloga (63,52%) čine nalozi realizovani u DNS sistemu.


Vrijednost realizovanog platnog prometa u RTGS sistemu i DNS sistemu, iznosila je 1,77 mlrd. eura, od čega je 1,68 mlrd. eura (94,73%) vrijednost platnog prometa realizovanog u RTGS sistemu, a 93,53 mil. eura (5,27%) vrijednost platnog prometa realizovanog u DNS sistemu.


Prosječni dnevni obim realizovanog platnog prometa u RTGS sistemu i DNS sistemu, izražen preko broja naloga, iznosio je 50.357 naloga, dok je prosječna dnevna vrijednost platnog prometa iznosila 77,19 mil. eura.


U decembru 2021. godine, u RTGS sistemu i DNS sistemu Centralne banke Crne Gore, za 23 radna dana sa 11.730 minuta produkcije nije bilo zastoja u radu sistema, te je raspoloživost RTGS sistema i DNS sistema bila 100,00%.


Prilog


Obavještenje: Od januara 2018. g. Centralna banka Crne Gore objavljuje podatke o realizovanom platnom prometu u Platnom sistemu Centralne banke Crne Gore (RTGS sistemu i DNS sistemu).

  • Do 31. 12. 2017, prikupljanje podataka o internom (unutarbankarskom) platnom prometu vršilo se u skladu sa Odlukom o izvještajima koji se dostavljaju Centralnoj banci Crne Gore („Sl. list Crne Gore“ br. 64/12).
  • Odlukom o izvještajima koji se dostavljaju Centralnoj banci Crne Gore o platnom prometu („Sl. list Crne Gore“, br. 82/17), podaci o platnom prometu prikupljaće se na kvartalnom nivou.

 

Realizovani platni promet u Platnom sistemu Centralne banke u 2020. godini


U 2020. g. tokom 255 radna dana, tj. 130.050 minuta produkcije realizovano je 10.639.073 naloga u Platnom sistemu Centralne banke Crne Gore (RTGS sistem i DNS sistem), od čega 3.824.313 naloga (35,95%) u RTGS sistemu, a 6.814.760 naloga (64,05%) u DNS sistemu.


Vrijednost realizovanog platnog prometa u Platnom sistemu Centralne banke Crne Gore (RTGS sistem i DNS sistem), iznosila je 15,1 mlrd. eura, od čega je 14,2 mlrd. eura (94,63%) realizovano u RTGS sistemu, a 809,2 mil. eura (5,37%) u DNS sistemu.

Više informacija: Godišnji izvještaj o radu CBCG