Konkurs za dodjelu Godišnje nagrade Centralne banke Crne Gore za 2024. godinu


Na osnovu člana 45 stav 2 tačka 12 i člana 65 stav 2 Zakona o Centralnoj banci Crne Gore („Službeni list CG”, br. 40/10, 6/13, 70/17 i 125/23) i čl. 5 st. 1 i čl. 6 Pravilnika o dodjeli Godišnje nagrade Centralne banke Crne Gore (br. 0102-108-1/2022 od 11. 01. 2022. godine i br. 0102-108-2/2022 od 27. 01. 2022. godine), Centralna banka Crne Gore raspisuje


KONKURS

za dodjelu Godišnje nagrade Centralne banke Crne Gore za 2024. godinu


I. Centralna banka Crne Gore, u cilju stimulisanja naučne misli i afirmacije mladog i stručnog kadra u Crnoj Gori, povodom obilježavanja 11. aprila – Dana Centralne banke Crne Gore, dodjeljuje Godišnju nagradu za kategorije najboljeg diplomskog ili specijalističkog, magistarskog odnosno master i doktorskog rada iz oblasti bankarstva i monetarne politike i teorije.


II. Novčani iznos Godišnje nagrade Centralne banke Crne Gore za 2024. godinu (u daljem tekstu: Godišnja nagrada), po kategorijama iznosi:


  • diplomski ili specijalistički rad             3.000,00 EUR,
  • magistarski odnosno master rad        4.000,00 EUR, i
  • doktorski rad                                          5.000,00 EUR.


III. Pravo učešća na ovom konkursu imaju državljani Crne Gore, koji su u prethodnoj kalendarskoj godini odbranili diplomski, specijalistički, magistarski odnosno master ili doktorski rad, na nekom od univerziteta, fakulteta ili visokih škola u Crnoj Gori ili inostranstvu. 


Zaposleni u Centralnoj banci Crne Gore, članovi Savjeta Centralne banke Crne Gore, kao i lica angažovana u postupku odlučivanja o dodjeli Godišnje nagrade, nemaju pravo učešća na Konkursu.


IV. Radovi se dostavljaju Centralnoj banci Crne Gore u papirnoj formi, neposredno ili putem pošte na adresu: Centralna banka Crne Gore, Direkcija za komunikacije, Bulevar Sv. Petra Cetinjskog br. 6, Podgorica, sa naznakom: „Za Godišnju nagradu za 2024. godinu“, kao i u elektronskoj formi na e-mail adresu: godisnja.nagrada@cbcg.me najkasnije do 23. 02. 2024. godine. Radovi koji budu dostavljeni nakon ovog roka neće se uzimati u razmatranje.


Učesnici su dužni da uz radove u papirnoj i elektronskoj formi na crnogorskom ili engleskom jeziku, dostave i prijavni formular koji je objavljen na internet stranici Centralne banke Crne Gore (link), ovjerenu kopiju diplome/uvjerenja o stečenom akademskom stepenu i rješenje o priznavanju diplome (za slučaj da je rad odbranjen u inostranstvu), biografiju (CV) i kopiju biometrijske lične karte ili uvjerenje o državljanstvu.


V. Izbor najboljih radova vrši komisija koju formira guvernerka Centralne banke Crne Gore.


VI. Prijavljeni radovi treba da zadovolje sljedeće kriterijume: inovativnost, mogućnost primjene i aktuelnost teme prijavljenog rada.


VII. Komisija može odlučiti da ne dodijeli Godišnju nagradu za neku od kategorija, ukoliko prijavljeni radovi ne zadovolje kriterijume iz tačke VI. ovog konkursa. Komisija može da odluči da se Godišnja nagrada za neku od kategorija podijeli ravnopravno na dva kandidata.


VIII. Odluka o dodjeli Godišnje nagrade i nagrađeni radovi biće objavljeni na internet stranici Centralne banke Crne Gore.


IX. Svi učesnici će biti pisanim putem obaviješteni o rezultatu konkursa u roku od 60 dana od dana zaključenja konkursa.


Br. 0102-472-2/2024                                                           Podgorica, 23. 01. 2024. godine