Da li se neko pravno lice ili preduzetnik nalazi u blokadi?


U skladu sa članom 65  Zakona o platnom prometu, Centralna banka Crne Gore objavljuje podatke u vezi s postupkom prinudne naplate, i to nazive pravnih lica, odnosno preduzetnika, njihove matične brojeve, iznose blokade računa i broj dana neprekidnog trajanja blokade računa.


Navedeni podaci objavljuju se na internet stranici Centralne banke Crne Gore jednom mjesečno, prvog radnog dana po isteku mjeseca, po azbučnom redu naziva pravnih lica i preduzetnika, sa presjekom stanja na posljednji dan u mjesecu. (link)