Novac u opticaju


Zvanično sredstvo plaćanja u Crnoj Gori od 01. 01. 2002. godine je euro. 


Euro se obilježava skraćenicom  EUR ili znakom €. Izdaje ga Evropska centralna banka, čije je sjedište u Frankfurtu.