Ključne funkcije kreditnih institucija


Kontinuitet ključnih funkcija kreditne institucije u sanaciji jedan je od glavnih ciljeva sanacije. Cilj održavanja kontinuiteta ključnih funkcija je zaštititi finansijsku stabilnost i realnu ekonomiju, te zato igra ključnu ulogu u procesu planiranja oporavka i sanacije. Ključne funkcije mogu uključivati usluge depozita, pozajmljivanja i kreditiranja, usluge plaćanja, kliringa, kastodija i poravnanja, aktivnosti finansiranja tržišta, aktivnosti na tržištu kapitala i investicione aktivnosti.


Pri procjeni mogućnosti sanacije kreditne institucije, Centralna banka uzima u obzir da li izabrana strategija obezbjeđuje kontinuitet ključnih funkcija i da li se ovlašćenje za otklanjanje prepreka za mogućnost sanacije odnosi na ključne funkcije. Slično tome, u scenariju interne sanacije, obaveze bi mogle biti isključene iz okvira instrumenta interne sanacije, gdje je izuzeće strogo neophodno i proporcionalno za postizanje kontinuiteta ključnih funkcija. Ključne funkcije takođe postaju relevantne u radu instrumenta prelazne kreditne institucije jer bi prelazna kreditna institucija trebala održavati ključne funkcije.


Ključne funkcije treba identifikovati u postupku od dva koraka: prvo, kreditne institucije izvršavaju samoprocjenu prilikom uspostavljanja svojih planova oporavka. Drugo, Centralna banka analizira planove oporavka pojedinih kreditnih institucija kako bi osigurala konzistentnost i koherentnost u pristupima koje koriste kreditne institucije. Budući da je za Centralnu banku važno, u pogledu održavanja finansijske stabilnosti, da se jasno odrede i čuvaju funkcije koje su ključne, Centralna banka u primjeni sanacione funkcije donosi konačnu odluku u pogledu određivanja svih ključnih funkcija u svrhu planiranja i izvršenja sanacije.