Međunarodne institucije


Na polju saradnje sa brojnim međunarodnim institucijama i organizacijama, CBCG ostvaruje najintenzivniju saradnju sa Međunarodnim monetarnim fondom i Svjetskom bankom.