Kalendarpublikacijaperiodičnost

Izvještaj guvernera o sprovođenju politike CBCG

mjesečno

Izvještaj o radu CBCG

godišnje

Izvještaj o stabilnosti finansijskog sistema

godišnje

Izvještaj o kretanju/stabilnosti cijena

kvartalno/godišnje

Bilten CBCG

mjesečno

Makroekonomski izvještaj CBCG

kvartalno i godišnje

Izvještaj o rezultatima ankete o kreditnoj aktivnosti banaka
kvartalno

Izvještaj sa međunarodnog finansijskog tržišta

nedjeljno