Obavezna rezerva


Centralna banka Crne Gore propisuje obavezu kreditnim institucijama da, shodno članu 18 Zakona o Centralnoj banci Crne Gore („Sl. list CG“ br. 40/10, 46/10, 06/13 i 70/17), a na osnovu odredaba Odluke o obaveznoj rezervi kreditnih institucija kod Centralne banke Crne Gore („Sl. list CG“ br. 19/22) obračunavaju, izdvajaju i održavaju obaveznu rezervu primjenom stope od 5,5% na dio osnovice koju čine depoziti po viđenju i depoziti ugovoreni sa ročnošću do 365 dana, odnosno do 366 dana i stope od 4,5% na dio osnovice koju čine depoziti ugovoreni sa ročnošću preko 365 dana, odnosno preko 366 dana. Na depozite ugovorene sa ročnošću preko 365 dana, odnosno preko 366 dana koji imaju klauzulu o mogućnosti razročenja u roku kraćem od 365 dana, odnosno 366 dana primjenjuje se stopa od 5,5%. Osnovicu za obračun obavezne rezerve čine depoziti po viđenju i oročeni depoziti, osim depozita centralnih banaka.


Kreditne institucije obračunavaju osnovicu u obračunskom periodu koji označava mjesečni period, od prvog do posljednjeg kalendarskog dana u mjesecu, a izdvajanje, odnosno povlačenje sredstava obavezne rezerve izvršavaju treće srijede u mjesecu na račun obavezne rezerve u zemlji i/ili na račune Centralne banke u inostranstvu i ne mogu je izdvajati i držati u drugom obliku. Period održavanja označava mjesečni period počev od treće srijede u mjesecu do dana koji prethodi trećoj srijedi sljedećeg mjeseca (vidi Kalendar obavezne rezerve).


Na 50% izdvojenih sredstava obavezne rezerve Centralna banka plaća kreditnim institucijama mjesečno, do osmog u mjesecu za prethodni mjesec, naknadu obračunatu po stopi od €STR (eurska kratkoročna kamatna stopa) umanjenoj za 10 baznih poena na godišnjem nivou, s tim da ova stopa ne može biti manja od nule.

Kreditne institucije mogu da koriste beskamatno do 50% izdvojenih sredstava obavezne rezerve za održavanje dnevne likvidnosti ako korišćeni iznos vrate istog dana.

Na iznos korišćenih sredstava obavezne rezerve koji ne vrati istog dana i na iznos razlike između obračunate i nepravilno obračunate ili neblagovremeno izdvojene obavezne rezerve, kreditna institucija plaća naknadu, po stopi utvrđenoj posebnim propisom Centralne banke.


Više informacija potrebnih o ovom instrumentu možete pogledati ovdje.Mjesečni podaci


Obračunata i izdvojena obavezna rezerva kreditnih institucija kod Centralne banke na dan 31. januar 2024. godine iznosi 290,40 miliona eura, od čega je na računima obavezne rezerve kreditnih institucija u zemlji izdvojeno 71,31% i na računima Centralne banke u inostranstvu 28,69%.


Prosječno stanje ukupnih depozita kreditnih institucija u decembru 2023. godine, koji čine osnovicu za obračun obavezne rezerve iznosi 5.322,01 miliona eura. Od ukupnog nivoa depozita na depozite po viđenju odnosi se 83,83% a na oročene depozite 16,17%.


u mil. eura  

obračunski period

osnovica za obaveznu rezervu

ukupni depoziti

depoziti po viđenju

oročeni depoziti

01.12 – 31.12.2022.
4.053,23
835,13
4.888,36
01.01 – 31.01.2023.
4.094,25
833,11
4.927,37
01.02 – 28.02.2023.
4.085,88
860,47
4.946,35
01.03 – 31.03.2023.
4.111,21
858,56
4.969,77
01.04 – 30.04.2023.
4.089,73
839,08
4.928,81
01.05 – 31.05.2023.
4.125,83
823,09
4.948,92
01.06 – 30.06.2023.
4.117,47
842,14
4.959,61
01.07 – 31.07.2023.
4.181,68
865,39
5.047,07
01.08 – 31.08.2023.
4.389,93
853,39
5.243,32
01.09 – 30.09.2023.
4.440,94
868,35
5.309,29
01.10 – 31.10.2023.
4.465,27
886,01
5.351,28
01.11 – 30.11.2023.
4.445,65
880,52
5.326,17
01.12 – 31.12.2023.
4.461,21
860,80
5.322,01


u mil. eura  

period održavanja
OR na računima
u zemlji
OR na računima CB
u inostranstvu
ukupno obračunata i izdvojena OR
21.12 – 17.01.2023.
179,74
83,33
263,07
18.01 – 14.02.2023.
183,57
83,33
266,90
15.02 – 14.03.2023.
185,73
83,33
269,06
15.03 – 18.04.2023.
186,73
83,33
270,06
19.04 – 16.05.2023.
188,07
83,33
271,40
17.05 – 20.06.2023.
185,77
83,33
269,10
21.06 – 18.07.2023.
186,83
83,33
270,16
19.07 – 15.08.2023.
187,44
83,33
270,77
16.08 – 19.09.2023.
192,16
83,33
275,49
20.09 – 17.10.2023.
202,85
83,33
286,18
18.10 – 14.11.2023.
206,44
83,33
289,77
15.11 – 19.12.2023.
208,72
83,33
292,05
20.12 – 16.01.2024.
207,30
83,33
290,63
17.01 – 20.02.2024.
207,07
83,33
290,40