Kako i gdje možete zamijeniti oštećeni novac?


Centralna banka Crne Gore vrši zamjenu oštećenog euro novca (novčanice i kovani novac), koji je nepodoban za dalju upotrebu. Zamjena oštećenog euro novca vrši se bez nadoknade. Poslovne prostorije nalaze se u ulici Novaka Miloševa bb u Podgorici.


Osnovni preduslovi za zamjenu oštećene euro novčanice je prezentovanje više od 50% novčanice u jednom komadu ili da je prezentirana kompletna novčanica iscijepana na više komada, da je novčanica autentična, kao i da je porijeklo novčanice nesporno. Ukoliko su ispunjeni navedeni uslovi Centralna banka će izvršiti zamjenu oštećenog novca.


Prilikom zamjene novca vrši se identifikacija lica koje je donijelo novac na zamjenu, upisuju podaci o donosiocu i serijski brojevi novčanica.


Zamjenu novčanica sa većim stepenom oštećenja (natrule, zamašćene, umrljane, impregrirane...) Centralna banka Crne Gore može izvršiti, u posebnom postupku, uz saradnju sa nadležnim organima u Crnoj Gori ili inostranstvu.


Centralna banka Crne Gore neće vršiti zamjenu nepodobnih euro novčanica i kovanog novca ukoliko se radi o namjernom oštećenju, oštećenju sa nečasnim namjerama, ako se sumnja da euro novčanice i kovani novac potiču iz kaznenog djela, bitnijem gubitku težine kovanog novca i slično.


Za više detalja pogledati Odluku o provjeri podobnosti i autentičnosti i vraćanju u opticaj euro novčanica i kovanog novca, „Sl. list Crne Gore“ br. 35/11, 61/18.