Ambasador Felten u posjeti CBCG


05/04/2024

Ambasador Njemačke u Crnoj Gori Peter Felten posjetio je Centralnu banku Crne Gore gdje se sastao sa guvernerkom dr Irenom Radović.


Guvernerka je predstavila ambasadoru najvažnije pokazatelje poslovanja bankarskog sektora, koji potvrđuju njegovu stabilnost i saopštila da ključne bilansne pozicije, poput aktive banaka, kapitala i depozita, bilježe pozitivne trendove i u 2024. godini.


Guvernerka je ukazala na posvećenost CBCG ispunjenju strateškog cilja Crne Gore – priključenju Evropskoj uniji, ističući da predstavnici ove institucije učestvuju u radu deset radnih grupa za pregovaračka poglavlja, od kojih trima rukovodi.


Sagovornici su se saglasili da je uloga centralnih banka u procesu integracije regiona Zapadnog Balkana u EU izuzetno važna, posebno u segmentu ekonomskog uvezivanja. Jedna od prioritetnih aktivnosti za ubrzanu ekonomsku integraciju regiona je pridruživanje zemalja Zapadnog Balkana jedinstvenom tržištu za plaćanje u eurima (SEPA). Guvernerka je upoznala ambasadora sa aktivnostima CBCG na planu pristupanja Crne Gore SEPA, kao i sa ostalim planovima usmjerenim na jačanje institucionalnih kapaciteta i prenošenje i usvajanje najboljih evropskih standarda u kontekstu daljeg unapređenja regulatornog i supervizorskog okvira.


„U ovom segmentu izuzetno nam je dragocjena saradnja sa Bankom Njemačke“, kazala je guvernerka i zahvalila se na podršci u okviru regionalnog IPA projekta, čiji je koordinator Banka Njemačke, a koji podržava pripremu centralnih banaka Zapadnog Balkana za njihovu integraciju u Evropski sistem centralnih banaka.


Guvernerka Radović i ambasador Felten su se saglasili da je Berlinski proces, kao inicijativa koja promoviše regionalnu saradnju i ubrzanje integracije regiona Zapadnog Balkana u EU, izuzetno važan za evropski put Crne Gore. Ohrabruje ambiciozna agenda CBCG i vaša namjera da date doprinos ubrzanju integracije Crne Gore u EU“, kazao je ambasador Felten.


Sagovornici su izrazili očekivanje da će saradnja dviju zemalja u narednom periodu biti dodatno unaprijeđena i dogovorili nastavak komunikacije.